26.01.2021 | 3 min

Bättre villkor i sikte för laddning i flerbostadshus


Regeringen vill förbättra tillgången till elbilsladdning hemma. Målet är att det ska vara lika tillgängligt för boende i bostadsrätter och samfälligheter som för boende i villa med egen parkering.

Nästan 90 % av elbilsladdningen sker i dag hemma eller på jobbet, där bilen står parkerad flest timmar under dygnet. Möjligheten att ladda sin elbil är däremot inte lika självklar vid alla typer av boende. Bor du i flerbostadshus eller samfällighet, eller har din parkering på gatan, är det ofta svårare att få tillgång till laddinfrastruktur än för boende i villa med egen parkering. Det vill regeringen ändra på. 

Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, säger energiminister Anders Ygeman.

Förslag till förbättring

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning i hemmet för alla.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2021.

Läs mer om uppdraget och hela den klimatpolitiska handlingsplanen på regeringens hemsida.

Incharge bevakar frågan och samarbetar kringarbetet med att göra elbilsladdning tillgängligt för alla.

 

Ladda där du bor