17.01.2020 | 5 min


För dig som vill läsa mer om elbilar

Bidrag elbil och elbilsladdare


Idag finns det en rad fördelar med att investera i en elbil. Bidrag för elbilsladdare, elbilssubvention och milersättning för elbil är bara några av de förmåner du som konsument kan ta vara på.

Förmåner elbil

Sedan 2018 gäller regeringens och riksdagens beslut om ett så kallat bonus malus system för nya personbilar av klass 1 och klass 2 samt lätta bussar och lätta lastbilar. Det innebär att de som väljer att investera i en elbil kan utnyttja vissa förmåner jämfört med de som investerar i ett dieseldrivet fordon.

Anledningen till detta är att uppmuntra så många aktörer som möjligt att investera i just ett miljövänligare alternativ såsom elbil och därmed uppnå en fossilfri fordonsflotta.

Milersättning elbil

Med milersättning för elbil menas den ersättning du har möjlighet att få för drivmedlet, dvs el. Om du har en förmånsbil och företaget står för elen du laddar din elbil med, förmånsbeskattas du för fritt drivmedel i form av el som värderas till marknadsvärdet multiplicerat med momsen. Använder du din egen bil beräknas drivmedelsförmånen till marknadsvärde.

Betalar du istället ur egen ficka får du en milersättning på 9,50 kronor om du har en förmånsbil. Är det din privata bil ligger milersättningen för elbil på 18,50 kronor.

Bidrag elbilsladdare – Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som utfärdas av Naturvårdsverket. Målet är att uppnå största möjliga utsläppsminskning och både företag, kommuner, brf:er och andra organisationer kan söka och få detta bidrag. Investeringar som kan få stöd är allt från infrastruktur såsom elbilsladdare till fjärrvärme och kommunikationsinsatser med mera.

Alla förutom privatpersoner kan ansöka om bidrag för elbilsladdare, dvs laddstationer, om dessa är publika. Detta stöd ingår i Klimatklivet och man kan upp till 50% av investeringskostnaden i stöd men maximalt 15 000 kr per laddpunkt. Energimyndigheten definierar publik laddning som "en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum."

Läs mer och ansök på Naturvårdsverkets hemsida

Nytt för 2021: Grönt skatteavdrag

För alla som köper laddbox och installation hemma från och med nu blir processen för att få ta del av det statliga stödet enklare, skatteavdraget sker direkt på fakturan. Detta innebär att upp till 50% av kostnaderna för installation och hårdvara dras bort som skattereduktion, dock max 10000 kr, förutsatt att du har utrymme för skatteavdraget. Avdraget gäller per person/år, vilket betyder att om ni är två som står som ägare på huset har ni båda möjlighet att ta del av skattereduktionen.  

Resekostnad föinstallatöär inte avdragsgillt.

Läs också: 

”Grönt Skatteavdrag” ersätter Ladda-hemma-stödet.

Välj tillval och beställ din InCharge Smart Hemma laddbox

 


Övrigt Elbilen
;