23.05.2022 | 5 min


För dig som sitter i styrelsen i BRF

Klimatprisbelönade Brf Toppsockret valde InCharge för elbilsladdning 


Tanken på att göra det möjligt för de boende att ladda sin elbil hade funnits under några år i bostadsrättsföreningen Toppsockret. När några av medlemmarna skaffade laddhybrider gjorde man slag i saken. Bostadsrättsföreningen, som ligger i Farsta i södra Stockholm, har nu med hjälp av Vattenfall InCharge 30 laddplatser på sin parkeringsplats.

Vill skapa ett miljömedvetet boende

Miljötankar är inget nytt för Toppsockret. De har gjort många klimatsatsningar genom åren och har dessutom vunnit klimatpriser för sitt arbete. De skaffade till exempel en toppmodern hybridvärmeanläggning 2016. Därför var det inget stort steg att komma fram till beslutet att installera laddstolpar. Thomas Bäcklin som är ordförande i föreningen berättar att frågan kommit upp i styrelsen redan innan efterfrågan hos medlemmarna kom.  

“Vi har följt det som händer i samhället gällande många miljöfrågor under närmare två decennier, så diskussionen om laddstolpar har definitivt varit på tapeten. Nu blev det en bra timing och då det fanns ett antal medlemmar som hade skaffat laddhybrider var det dags att göra någonting.” 

De tog tag i frågan och började skanna av olika alternativ på marknaden och begärde därefter in ett antal offerter. 

 

Fick hjälp att reda ut förutsättningarna

En av de mest intressanta anbudsgivarna för brf Toppsockret var Vattenfall InCharge. Exakt vad Toppsockret behövde kom de fram till tillsammans genom en behovsanalys. Från början var de osäkra på hur många laddstationer de hade behov av och vilken effekt laddboxarna skulle ha.  

Lösningen blev med en effekt på 3,7 kilowatt per uttag och 30 laddpunkter i ett första steg. De har också förberett för att snabbt och enkelt kunna bygga ut om behovet ökar. Det gjordes genom att dra ett tomrör för framtida elkablar och att välja ett större elskåp med plats för framtida utbyggnad.  

“Vi visste ju inte hur många laddstationer vi behövde börja med, men vi ansåg att det inte fanns någon anledning att vara snål, utan se till att vi istället hade kapacitet för flera år framöver. Dessutom kunde vi då utnyttja möjligheten till det statliga bidraget” berättar Matthias Reinstadler som var med under anbudsskedet.

Lösningen passade också ihop med föreningens befintliga elservis. Lösningen gör att medlemmarna kan ladda sin bil med cirka 20 mil per natt. I genomsnitt laddas bilen med cirka 2 mil per timme, beroende på temperatur och biltyp.

 

Helhetslösningen blev avgörande

Vattenfall InCharge valdes som leverantör av laddningslösningen. De ville ha en stor och pålitlig aktör och det de fastnade mest för var det faktum att de inte skulle behövde göra så mycket själva. En av anledningarna var dygnet runt kundsupport som avlastar styrelsens arbete avsevärt. Att styrelsen inte skulle behöva belastas med vanliga felanmälningar var en tungt vägande faktor.  

 

Installation och drift

Själva installationen gick inte helt smärtfritt - men inte på grund av InCharge. Anledningen var att de ville göra installationen under vintern och i år slog det till ovanligt tidigt med många minusgrader och tjäle i marken, så man fick skjuta på det lite. Det ledde till att det uppstod oklarheter om hur lång tid det skulle ta innan systemet kunde tas i bruk. Men med hjälp av en samarbetsvillig entreprenör gick det att lösa på ett smidigt sätt. 

Efter att systemet togs i drift har det inte varit några problem som nått styrelsen. Det har varit smärtfritt och gått över förväntan.

 

Tips till andra bostadsrättsföreningar

På frågan om vad Thomas Bäcklin har för tips till andra bostadsrättsföreningar som går i tankarna att skaffa laddstolpar till sina medlemmar säger han: 

“Det underlättar om man funderat på vad man egentligen behöver ha innan man kontaktar företagen, såsom vad man har för elservis till fastigheten och vilka de nutida och framtida behoven är.” 

Andra tips på frågor som man bör ställa sig: 

● Hur ska elen debiteras. Ska man göra det själv eller låta leverantören göra det?  

● Vill man ha möjlighet till snabbladdning? 

● Hur vill man att supporten ska se ut om det uppstår problem efter driftsättning? Att hantera det själv genom föreningens styrelse kan ta mycket tid och resurser från annat som behöver göras. 

Andra tips är att ansöka om det bidrag som delas ut av Naturvårdsverket till bostadsrättsföreningar som vill installera elbilsladdning. Man kan få högst 15 000 kronor per laddpunkt och bidraget betalas endast ut en gång. Därför är det smart att ta i lite extra när det kommer till antalet laddpunkter, så att man har en kapacitet som räcker länge. 

Slutligen vill Thomas trycka på det mervärde som en bostadsrättsförening kan skapa genom att göra det möjligt för elbilsägare att ladda bilen hemma: 

 “Det blir ett mervärde för bostadsrättsföreningens medlemmar att kunna ladda hemma. I slutändan kommer det också att höja marknadspriset på lägenheterna.” 

 

En laddlösning för framtiden

Sten Palmgren som var den som stöttade föreningen i sitt arbete, vill även han tipsa bostadsrättsföreningar om att tänka på framtiden.

“Även om batterikapaciteten kommer att utvecklas, så förändras antagligen inte bilisternas körmönster i någon större grad. Nattladdning ger möjlighet till många timmars laddning, förutsatt att anläggningen är tillräckligt dimensionerad. Laddningen ska även vara säker och hälsosam för batterierna. Därför behövs inte så hög effekt för hemmaladdning, varken i dag eller i framtiden. Tänk också på att effekten på laddarna egentligen inte spelar någon roll om det inte finns tillräckligt med kapacitet i elinfrastrukturen bakom. Så utgå från era körbehov och er elanläggnings kapacitet”.

 

Fler tips på vägen

● Se till att säkerställa att OCPP används för laddare och lastbalansering! Vissa hårdvaror är låsta till en leverantör medan andra har ett öppet protokoll (OCPP). Även lastbalanseringen kan vara öppen eller låst. Utvecklingen inom elbilsladdning går fort så välj en öppen laddlösning så att ni inte låser in er hos en leverantör som kanske inte har ambitionen att följa med i utvecklingen.

● Det är också viktigt att ha koll på uppsägningstider och annat som riskerar att skapa in-låsningseffekter. Det kan även vara värt att beakta att väldigt speciella tekniska lösningar kan ge inlåsningseffekter, om man till exempel önskar byta ut laddboxarna om låt oss säga 15 år.

● Det är helt avgörande att laddanläggningen är anpassad för att den ska fungera i framtiden, när de flesta medlemmarna skaffat elbil. Lastbalansering är jättebra men det kan inte rädda en anläggning som har underdimensionerad eldragning. Det finns aktörer som erbjuder alldeles för klena installationer. Dessa fungerar idag men kommer kanske att behöva göras om från grunden den dagen elbilar dominerar på parkeringarna. Undersök därför noga att dimensioneringen är tillräcklig!

 

 

 


Ladda BRF
;