01.02.2021 | 3 min

Prioritera brandsäker elbilsladdning i bostadsrättsföreningen


När ni funderar på att installera elbilsladdare i er bostadsrättsförening finns det flera saker som berör brandsäkerhet att känna till. Här har vi samlat information om hur ni laddar på ett säkert sätt.

Elbilsägare laddar gärna nära bostaden eftersom det är där bilen står parkerad under en längre tid. Minska risken för att de boende i er förening väljer att ladda i ett vanligt eluttag i brist på annat alternativ och planera för brandsäker laddning redan nu.  

Brandsäker installation av elbilsladdare

När beslutet om att installera elbilsladdare i föreningen har klubbats igenom behöver ni fundera på hur ni ska installera laddstationerna på ett säkert sätt. Ta del av de rekommendationer som finns och planera installationen i samråd med er installatör. Ni behöver anlita en auktoriserad elektriker som hjälper er att utföra en säker installation. I tjänsten Kolla elföretaget kan ni kolla upp att företaget är registrerat.

Ta del av vad Elsäkerhetsverkets rekommenderar och vad ni och elinstallatören behöver tänka på:

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Ladda i vanligt eluttag

Att ladda elbilen i ett vanligt eluttag kan för vissa vara helt okej medan för andra inte. Det finns inget givet svar som säger om det är säkert eller inte att ladda med vanligt uttag och allt beror på omständigheterna. 

Det viktiga är att skilja på tillfällig laddning och regelbunden laddning. Om du måste ladda elbilen med ett vanligt uttag så se alltid till att ha uppsikt över laddningen då det är du som har ansvar över den. Risken för brand är stor om omständigheterna inte är de bästa.

Så arbetar Vattenfall InCharge med brandsäkerhet

  • Alla våra installatörer är behöriga och auktoriserade av Elsäkerhetsverket för att installera laddstationer.

  • Alla våra laddstationer har Typ-2 som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mode 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.

  • Alla hårdvaror har blivit utförligt testade och verifierade innan marknadslansering.

  • Laddarna kopplas alltid mot en egen gruppsäkring.

  • Kabelinstallationen säkras alltid med en jordfelsbrytare (JFB) vid elcentralen, och alla våra laddstationer har JFB typ-A och likströmsdetektering (motsvarande JFB typ-B) enligt elinstallationsreglerna i Svensk Elstandard.

  • Våra leverantörer utför en mängd sluttester i sin produktion för att säkerställa att alla laddstationer uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Installatörerna genomför utöver detta alltid ett protokollfört installations- och drifttest. Vi utför också rigorösa tester i egen regi i vårt testlaboratorium i Nederländerna.

  • Vi erbjuder dynamisk lastbalansering mot fastighetens elanläggning och lastbalansering mellan flera laddstationer.
Ladda där du bor