01.02.2021 | 3 min

 

För dig som sitter i styrelsen i BRF

Elbilsladdning och brandsäkerhet i BRF


När ni funderar på att installera elbilsladdare i er bostadsrättsförening finns det flera saker att tänka på och komma överens om. Men när allt kommer till kritan är brandsäkerheten högsta prioritet. Här har vi samlat information med underlag om hur ni laddar på ett säkert sätt.

Elbilsägare laddar gärna i bostaden då det är där bilen står parkerad under en längre tid. När några av de boende i föreningen skaffat elbil finns risken att de laddar i ett vanligt eluttag i brist på annat alternativ. Men att ladda i ett vanligt uttag medför flera risker där framför allt brand är ett av dem. Ligg steget före och planera för brandsäker laddning i er förening.

 

Brandsäker installation av elbilsladdare

När beslutet om att installera elbilsladdare i föreningen har klubbats igenom behöver ni fundera på hur ni ska installera laddstationerna på ett säkert sätt. Ta del av de rekommendationer som finns och planera installationen i samråd med er installatör. Ni behöver anlita en auktoriserad elektriker som hjälper er att utföra en säker installation. I tjänsten Kolla elföretaget kan ni kolla upp att företaget är registrerat.

Ta del av vad Elsäkerhetsverket, Brandskyddsföreningen och Storstockholms brandförsvar rekommenderar och vad ni och elinstallatören behöver tänka på:

Elsäkerhetsverket - Ladda elbilen (pdf)

Brandskyddsföreningens hemsida

Storstockholms brandförsvar (pdf)

 

Ladda i vanligt eluttag

Att ladda elbilen med ett vanligt eluttag kan för vissa vara helt okej medans för andra inte. Det finns inget givet svar som säger om det är säkert eller inte att ladda med vanligt uttag och allt beror på omständigheterna. Men att ladda med en så kallad Schukoladdning är en nödlösning, den är inte testad för att klara av belastning under många timmar.

Så vad kan hända om du laddar med en Schuko?

Bor du i ett nytt hus med fräscht elsystem eller bor du i en gammal sommarstuga från 1800-talet?

Det viktiga är att skilja på tillfällig laddning och regelbunden laddning. Om du måste ladda elbilen med ett vanligt uttag så se alltid till att ha uppsikt över laddningen då det är du som har ansvar över den. Risken för brand är stor om omständigheterna inte är de bästa.

 

Hur InCharge arbetar med brandsäkerhet

Hur vi på InCharge arbetar med brandsäkerhet kan ni läsa nedan. Har ni frågor är ni också välkomna att kontakta oss via mejl forsaljning.vattenfall@vattenfall.com.

 

  • Alla våra installatörer är behöriga och auktoriserade av Elsäkerhetsverket för att installera laddstationer.
  • Alla våra laddstationer har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mode 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.
  • Alla hårdvaror har blivit utförligt testade och verifierade innan marknadslansering.
  • Laddarna kopplas alltid mot en egen gruppsäkring.
  • Kabelinstallationen säkras alltid med en jordfelsbrytare (JFB) vid elcentralen, och alla våra laddstationer har JFB typ-A och likströmsdetektering (motsvarande JFB typ-B) enligt elinstallationsreglerna i Svensk Elstandard.
  • Våra leverantörer utför en mängd sluttester i sin produktion för att säkerställa att alla laddstationer uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Installatörerna genomför utöver detta alltid ett protokollfört installations- och drifttest. Vi utför också rigorösa tester i egen regi i vårt testlaboratorium i Nederländerna.
  • Vi erbjuder dynamisk lastbalansering mot fastighetens elanläggning och lastbalansering mellan flera laddstationer.

 

Tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och vi tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan


Ladda BRF