28.11.2022 | 3 min


För dig som laddar elbilen hemma

Fortfarande billigast att köra elbil


Försäljningen av elbilar fortsätter att öka trots skenande elpriser det senaste året, mer än varannan bil som säljs är numera laddbar. Och trots att inköpsbonusen nu försvinner är den totala driftskostnaden fortfarande i många fall lägre för en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor.

Hur den borttagna klimatsubventionen påverkar försäljningen under nästa år vet man inte. 
Men det är flera faktorer än den som påverkar den totala kostnaden för elbil, till exempel billigare bilar, fortsatt billigast bränslekostnad och bättre räckvidd.

 

El som bränsle fortfarande billigare än bensin och diesel

Att köra elbil lönar sig trots ökande elpriser, och milkostnaden för ”bränslet” är 70-80 procent lägre än med bensin eller diesel.

 

Att ladda hemma lönar sig

Elbilar blir allt bättre, med en räckvidd på över 50 mil för många nya modeller. Det gör att det ofta räcker att ladda hemma till ett billigare pris istället för att snabbladda ute på vägarna. Ser man då till att ha timprisavtal på sin el, där man nyttjar skillnader i pris under dygnet, kan man prisoptimera sin laddning och sänka kostnaderna avsevärt.

 

Åt rätt håll – trots slopat klimatbonus

De senaste prognoserna från Power Circle tyder på att nybilsförsäljningen år 2030 kommer att bestå av 100 procent elbilar, och att 80 procent av de lätta lastbilar som då säljs kommer att vara laddbara. Trenden är att elbilar fortsatt blir fler, bättre och billigare. Att klimatbonusen försvinner ändrar inte på det, och allt tyder på att vi kommer nå våra mål i närtid

Läs mer

På Vattenfalls Energy Plaza kan du läsa mer om hur elbilar fortfarande är billigare att köra än fossildrivna bilar: Elbil konkurrenskraftig trots högre elpriser


Vill du vara med och bygga ut laddnätet i Sverige? 
Bli partner med InCharge 

 

Läs mer här 

 


 

Ladda hemma