16.08.2021 | 3 min


För dig som sitter i styrelsen i BRF

Välj rätt kablage – framtidssäkra elbilsladdningen i er brf


När ni är i fasen att jämföra installationskostnader finns det några saker som ni behöver tänka på. En av dem är kablar. Små dimensioner kan inte förse laddboxarna med deras fulla effektkapacitet och det tar helt enkelt längre tid att ladda elbilarna.

Vanligt med glädjekalkyler

Det är vanligt med glädjekalkyler där installationen inte är tillräckligt utförlig eller kvalitetssäkrad för framtiden. Allt eftersom behovet av elbilsladdning i er förening ökar är det viktigt att se till att installationen är utförd på ett sätt som möjliggör för er att kostnadseffektivt koppla på fler stationer allt efter som behovet ökar.

 

Dimensioneringen av kablaget

Kablar har olika dimensioner och priset sätts där efter. Vad är då skillnaden mellan olika dimensioner? Ju större dimension kabeln har desto mer ström kan ledas genom den. Små dimensioner kan inte förse laddboxarna med deras fulla effektkapacitet och det tar helt enkelt längre tid att ladda elbilarna. Var därför noga med att er installatör dimensionerar kablaget efter den potentiella maxeffekten för en eventuell framtida uppsäkring av anläggningen.

Kablarna ska hålla hela sin livslängd, som också förmodligen överstiger både laddstationerna och dagens elbilsteknik. Vi råder er helt enkelt att tänka efter före. Välj en framtidssäkrad lösning för att slippa krångel och onödiga kostnader med att byta ut ert kablage.

Genvägar är allt för ofta senvägar och kan drabba er längre fram. Dimensionera rätt från början så undviker ni problemen i framtiden.

 

 

 

Ladda BRF
;