11.10.2021 | 5 min

 

För dig som laddar elbilen hemma

Så laddar du elbilen när elpriset är som billigast


När elpriserna slår i taket påverkar det såklart även priset på elbilsladdningen hemma i villan. Genom kunskap om just dina förutsättningar finns det pengar att spara. Här berättar vi mer om hur du ska tänka kring laddning av din elbil.

Ibland går elpriserna upp drastiskt och elräkningen hamnar på nivåer som du inte räknat med. Kanske är det också många av oss som inte riktigt har koll på vårt elavtal och hur det påverkar kostnaden för elbilsladdningen hemma. Vad är det då som påverkar elpriset och vad ska du tänka på när du laddar din elbil? 

Ett högt elpris beror bland annat på att det regnat och blåst alldeles för lite. Det är också något som varierar stort över Sverige. Vi kan såklart inte styra över vädret, men med kunskap och en smart laddbox har du däremot möjlighet att styra laddningen av din elbil och spara pengar utifrån situationen och förutsättningar i den kommun du bor i.  

 

Hur ser ditt elavtal ut? 

Första steget är att få kunskap om vad just dina elkostnader baseras på. Vår el till bostaden styrs både av vår elnätsleverantör och vårt elhandelsbolag. Elnätsleverantören kan du inte välja själv utan det beror på vilken leverantör som äger elnätet där du bor. Elhandelsbolaget kan du däremot välja helt själv. Du kan också välja hur elavtalet ska se ut, exempelvis om du vill ha en fast eller rörlig prissättning. 

 

Rörligt elavtal och spotpris

Den rörliga prissättningen hos ett elhandelsbolag kan vara baserad på kostnaden per månad eller spotpris per timme. Har du ett rörligt elavtal med spotpris per timme betalar du enligt elbörsen, alltså olika mycket under olika tidpunkter på dygnet. Det kan vara dubbelt så dyrt på dagen då många använder mycket el jämfört med natten då belastningen på elnätet är lågt. 

Priset påverkas också av var du bor. Sverige är uppdelat i fyra elområden och vissa perioder kan det vara billigt i norr men dyrt i söder. Prisvariationerna under dygnets timmar är extra tydliga i elområde 3 och 4.  

 


Tips! Spotpris – ladda på natten

Har du spotpris hos ditt elhandelsbolag och bor i elområde 3 och 4 har du stora möjligheter att ladda de tider när det är som billigast. Undvik att ladda under dagen när elpriset är högt. Startar du laddningen på kvällen är bilen fulladdad på morgonen till ett lågt pris!


 

Effektavgifter

Allt fler elnätsleverantörer går mot att använda effektavgift. Syftet är att få en rättvis prissättning där du betalar för just det du utnyttjar av elnätet. Det ger dig också möjlighet att själv påverka din elnätskostnad. Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt och dessutom kanske laddar elbilen vid samma tidpunkt blir effekten hög. Om du istället ser till att ha en jämnare elanvändning under en längre period blir effekten lägre.

Effektavgifterna ser olika ut beroende på elnätsleverantör:
• Hos vissa leverantörer betalar du extra för elförbrukningen under vissa tider när belastningen på elnätet är hög, exempelvis under dagen när vi använder många hushållsapparater.

• Hos andra elnätsleverantörer baseras din månadsavgift på den timme, eller de tre timmar, där du förbrukat högst effekt.

 


Tips! Effektavgift – undvik avgiften under vissa tider 

Du som har effektavgift hos en elnätsleverantör som tar en extra avgift för elförbrukningen under vissa tider när belastningen på elnätet är högt, har också möjlighet att ladda elbilen när det är som billigast. Väljer du att ladda din elbil under de tider belastningen på elnätet är låg undviker du helt enkelt straffavgiften.  

Effektavgift – ladda med lägre effekt 

Du som har effektavgift hos en elnätsleverantör som baserar priset på din maximala effektförbrukning under månadens alla timmar, behöver hålla koll på effekten som elbilen använder. I många elbilar kan du reglera hur mycket effekt elbilen tillåts använda. Det tar längre tid att ladda med lägre effekt men under natten hinner bilen bli fulladdad medan du sover. 


 

Hur laddar jag som billigast? 

Sammanfattningsvis finns det några parametrar som påverkar ditt pris för elbilsladdningen hemma: 

• Vilket elområde du tillhör. Priserna varierar över landet.
 • Vilken elnätsleverantör som äger ditt elnät och om de har effektavgift. 
• Vilket elavtal du har valt och om elpriset är fast, rörligt eller per timme. 
• Hur din elförbrukning ser ut hemma.  

Med andra ord har du själv möjligheten att se över just dina förutsättningar och anpassa din elbilsladdning på bästa sätt. 

 

Om jag inte använder laddbox – blir det dyrare då?

Att ladda i ett vanligt uttag kan öka dina elkostnader då det blir svårare att styra laddningen. För dig som har effektavgift under vissa tider på dygnet eller spotpris är det svårare att undvika effektavgiften och höga elpriser. Om man laddar med schuko och inte har en bil som klarar av att reglera när den ska ladda, får man vänta med att sätta i sladden tills priserna blivit lägre. Laddar du elbilen medan du använder andra hushållsapparater riskerar du också att få en hög effekt.

 

Schemalagd laddning

När du beställer en laddbox se till att funktionen schemaläggning finns med. Då kan du ställa in vilka tider du tillåter bilen att ladda, exempelvis på natten när elkostnaden är lägre.

Läs mer och schemalagd laddning 

Läs mer om vilken laddbox du ska välja

Läs mer om den svängiga elmarknaden

 


Ladda hemma