Foto: Peter Knutson
10.03.2021 | 6 min

Om elbilsladdning och InCharge; bakgrund, nutid och framtid


InCharge är med på omställningen till en fossilfri framtid genom att erbjuda elbilsladdning till både företag, bostadsrättsföreningar och villaägare. InCharge är idag aktör inom en marknad med stark framväxt. Men hur började det? Susanna Hurtig var med från starten och här berättar hon om vår resa.

 

Intervju med Susanna Hurtig, chef E-mobility Norden, Vattenfall, december 2020

InCharge startade i Sverige 2016 som ett initiativ från Vattenfall. Det var innan elbilen ens riktigt fanns på marknaden. Vi började med att knacka på dörren hos Volvo och berättade om vad vi ville göra och frågade om vi inte skulle samarbeta kring att bygga laddhybrider och hitta testfamiljer som ville vara pionjärer inom området. De nappade och då började vårt samarbete med Volvo som idag pågått under 11 år. 

Under elbilsupphandlingen började vi också jobba tillsammans med Stockholms stad för att undersöka och samla efterfrågan på elbilar till den svenska marknaden. Samtidigt ingick vi även partnerskap med Renault som ville börja sälja elbilar och behövde en laddlösning till sina kunder. Med våra första partners på plats så började vi ta fram en produkt som mötte behoven. Från början var det bara fokus på en enkel laddbox med installation.

 

Vår resa började med ett vitt papper och vi har fått möjligheten att vara med och bygga, vara kreativa och hitta lösningar för att möta kundernas nya behov.

Susanna Hurtig


 

 

Idag har vi vuxit både med vår produktportfölj och i våra erbjudanden kring tjänster för att täcka de behov som uppstår efter vägen. Det är en spännande samhällsomställning som är väldigt positiv i grunden och det är roligt att steg för steg få utveckla vår egen affär, produkter och tjänster för att möta kundernas nya behov. Det är en krokig och intressant väg som påverkas mycket av teknikutveckling, nya behov hos kunder och regelverk och styrmedel – allt för att nå miljömålen.

Resan är inte färdigt på långa vägar – vi ser en stadig ökning av antal elbilar på vägarna och ju fler elbilar vi har, ju mer måste vi bygga vidare på lösningar för framtiden. Det är här Vattenfall jobbar som hårdast och kan bidra med sin kompetens inom energisystem, för smarta funktioner och att bygga vidare för en fossilfri generation.

Vi har alltid trott på partnerskap på olika nivåer för att stötta omställningen och det är något vi fortsätter med. Därför har vi idag flera olika partners som hjälper oss att ge våra kunder de bästa förutsättningarna.

Så vår resa började med ett vitt papper och vi har fått möjligheten att vara med och bygga, vara kreativa och hitta lösningar för att möta kundernas nya behov.

 

Hur har resan för InCharge sett ut från starten till idag?

Verksamheten har vuxit från att starta lokalt i Sverige till att omfatta även Tyskland, Nederländerna och Norge. Och vi fortsätter expansionen till flera länder. Vi är idag en internationell affärsverksamhet. 

• Över 100 medarbetare 
• Cirka 23 000 uppkopplade laddpunkter. 
• Ett av de största nätverken i norra Europa där vi kopplar ihop många laddpunkter till ett nätverk. 

 

Hur vi ser på InCharge och laddning av elfordon i framtiden

Det är en spännande resa som inte bara handlar om elbilar utan det handlar om en samhällsomställning mot fossilfritt. Vi pratar både ny teknik men också om att skapa fler sätt för att kunna ladda sin elbil så att elbilsdriften ska bli så smidig som möjligt. Vi går från traditionella bensinstationer till att kunna ladda där man befinner sig. Bilen kommer att bli en mer integrerad del i energisystemet och vi behöver kontinuerligt skapa och utveckla nya affärsmodeller och lösningar. 

 

Elbilen är framtiden

Ingen tvekan om att elbilar är framtiden. 2020 avslutades med ett rekord. Laddbara bilar stod nämligen i december för rekordhöga 49,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 19,2% elbilar och 30,1% bilar med laddhybridteknik. Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 313% jämfört med samma period 2019. Så det är verkligen ingen tvekan åt vilket håll det bär. (Källa Aktuell Energi).

Förutom på den privata sidan så kommer nu också den kommersiella trafiken såsom taxi, bud och leveranser. Dessutom så har vi den tyngre transportsidan med bussar, lastbilar och arbetsfordon som börjar växla upp, så laddbehovet kommer fortsätta växa.

Men vi på Vattenfall InCharge klarar det inte själva. Det handlar om ett samarbete över gränserna med andra leverantörer, med företag, med bostadsrättsföreningar och villaägare. Det är mycket att göra för att nå målet om fossilfritt liv inom en generation och det kräver också att vi får med oss kommuner, städer och politiker. För att klara omställningen så behöver vi alla samarbeta och vi behöver dig som vill investera i elbilen.