– För mig är det viktigast att ladda bilen under ”låglasttid” för då betalar jag ingen effektavgift på elnätet. Låglasttid är då belastningen på elnätet är som lägst, normalt under natten på vardagar och på helger (utanför kontorstid). Om jag laddar på kontorstid, som är höglasttid, får jag betala ca 100 kr/kWh/månad på vintern. Så om jag laddar 11 kW vid “fel timme” kan detta i princip kosta 11x100 = 1100 kr extra för den månaden - helt i onödan om jag kunnat ladda på natten istället.