10.06.2024 | 2 min

Lysekil växer med supersnabbladdning för bilar och båtar


Ett litet men progressivt VA-, el- och fjärrvärmebolag på västkusten bygger ut kommunens publika laddnätverk för elbilar, större fordon och nu även båtar. LEVA i Lysekil berättar mer om satsningen som ska attrahera invånare så väl som turister.

I området Rosviks torg i Södra hamnen i Lysekil finns sedan april i år en ganska unik företeelse på plats. Nämligen en laddstation med fyra supersnabbladdningspunkter – två för bilar (200 kW) och två för båtar (160 kW). 

– Vi har gjort den här satsningen tillsammans med Lysekils kommun och med stöd från det EU-finansierade interreg-projektet go:LEIF, som jobbar med att elektrifiera fritidsbåtsflottan i Sverige och Norge, säger Mikael Niklasson, projektledare på LEVA.

Laddstationen som är kopplad till Vattenfall InCharges tjänster Find har en centralenhet som gör det möjligt att separera de fyra laddpunkterna geografiskt, utan att bygga två separata stationer.

– Supersnabbladdaren för båt har gott väderskydd och erbjuder enkel angöring. Dessutom är läget nära färjan mellan Lysekil och Fiskebäckskil helt perfekt för dess synlighet, säger Mikael Niklasson.

Tidiga med elektrifiering

Som det kommunala VA-, el- och fjärrvärmebolaget har LEVA gjort det möjligt för Lysekil att ligga i framkant vad gäller elektrifiering och ren el. Bolaget äger bland annat två vindkraftverk och en solpark, och den lokalproducerade elen används för att ladda de egna verksamhetsbilarna och driva kommunens publika laddnätverk.

– Jag upplever att vi är långt framme och inte minst när det kommer till elbilsladdning. I dag har vi 40 laddplatser runt om i kommunen, och just nu bygger vi fyra ultrasnabbladdningspunkter om 360 kW vid Stora Coop. Där finns det dessutom utrymme för längre fordon, till exempel husbilar eller bil med släp, att ladda, berättar Mikael Niklasson.

Pris avgörande i upphandling

Som projektledare för nya energitjänster är det Mikael Niklasson som har räknat på vinningen med elbilsladdning och granskat leverantörer.

– När jag började på LEVA för två år sedan hade vi redan investerat i ett antal laddstationer, men från en annan leverantör än Vattenfall InCharge. Vi var ensamma om att etablera elbilsladdning i kommunen och ganska snabbt blev det tydligt att vi kunde tjäna mer pengar på laddningen om vi bytte operatör, säger Mikael Niklasson.

I upphandlingen av en ny operatör var två saker extra viktiga: pris och portal:

– Under elkrisen stack priserna iväg med vår tidigare leverantör, eftersom de hade nationellt prisupplägg. Med Vattenfall InCharge har vi möjlighet att sätta vårt eget pris och dessutom differentiera priset utifrån laddarens effekt och läge. Vi ser att det driver beteendeförändringar hos invånarna, som tack vare vårt utbyggda nätverk vågar investera i elbilar och laddhybrider. Och med hjälp av användarportalen My InCharge kan jag enkelt följa och plocka ut data i realtid, säger Mikael Niklasson.

Även om Mikael Niklasson lyfter fram många fördelar med leverantörsbytet vill han också nyansera bilden. Å ena sidan uppskattar han att Vattenfall InCharge är en etablerad aktör med ett omfattande publikt nätverk, å andra sidan kan storleken på bolaget innebära lite trögare processer än vad det lilla bolaget i Lysekil är vana vid:

– Jag är ganska hands-on och har inga problem med att sticka ut och konfigurera boxarna själv så snart de är på plats, men där säger ibland Vattenfall InCharge rutiner stopp, säger Mikael Niklasson och skrattar.

ladda företag