Foto: Jennie Pettersson
03.02.2021 | 3 min

Svar på Boverkets utredning om höjda krav


I mars börjar nya krav på laddmöjligheter gälla för ny- och i vissa fall av ombyggnationer. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av att höja kraven ytterligare, men de menar att ambitionsnivån fortfarande ska ligga på EU:s miniminivå. Här kan du läsa om våra synpunkter.

 

Vi är med i dialogen och i det remissvar som vi skickat in på Boverkets utredning av höjda krav på laddinfrastruktur stödjer vi regeringens intention om behovet av högre kravnivåer. Varför vill vi ha höjda kravnivåer? Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver därför på omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på bland annat fossilfria transporter. Med högre krav kan vi bidra till en snabbare omställning och nå både våra och Sveriges klimatmål. 

 

EU:s direktiv

I oktober 2014 presenterades EU direktivet om utbyggnad av infrastruktur av alternativa bränslen. Underlaget som EU direktivet är baserat på är inte längre aktuellt då utvecklingen av antalet eldrivna bilar gått mycket snabbt. I januari 2014 fanns endast 25 registrerade elbilar i Sverige – i december 2020 var siffran ca 180 000 laddbara bilar.

2030-sekretariatets arbete fokuserar på att uppnå en koldioxidreduktion i transportsektorn till år 2030. EU:s mål är endast 14 % reduktion av koldioxid från transportsektorn till 2030, vilket avsevärt underskrider Sveriges mål på 70 % koldioxidreduktion.

 

Höjda krav möter klimatmål och framtida behov

För att nå klimatmålen och möta det snabbt ökande behovet av laddmöjligheter, ställer vi oss bakom regeringens intention om behovet av höjda kravnivåer för bostadshus och andra byggnader. Vi anser att Boverkets utredning har undervärderat klimatnyttan av en snabbare omställning av personbilsflottan samt övervärderat kostnaden då det finns laddstationer med två ladduttag. Konsekvensanalysen innefattar inte ökat fastighetsvärde och möjligheter till nya intäkter för fasthetssektorn. Boverket har inte heller redogjort för risken att efterfrågan på laddbara fordon hämmas eller beaktat samhällskostnaden av en långsammare omställning av transportsektorn.

Skälen till synpunkterna är kortfattat att andelen laddbara fordon ökar snabbt. Det måste gå snabbare och bli enklare för de ca 60 % av befolkningen som bor i lägenhet, att kunna ladda hemma och vid arbetsplatser. Alla bör ges samma förutsättningar för att kunna ladda sin elbil, oavsett var man bor eller arbetar. Högre kravnivå än den lägsta behövs om Sverige vill vara ett föregångsland i EU, attrahera gröna investeringar och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Vi tycker också att Boverkets föreskrifter ska ställa krav på uppkopplade laddstationer för att möjliggöra smart laddning eller laststyrning, för att säkerställa att installerad kapacitet räcker så långt som möjligt för att minska installationskostnaderna.

 

Goda tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och vi tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan


Ladda BRF
Ladda fastigheter
;