För att ge ett pris på installation behöver vi veta mer om er anläggning. Denna guide är framtagen som stöd för att ni lättare ska hitta den information vi efterfrågar för att spara tid för både er och oss.

1. Bild på plats

En bild säger mer än tusen ord. Ju fler bilder ni kan ta av platsen och skicka desto rättvisare kostnadsbedömning kommer vi att kunna göra. Nedan ges exempel och förtydliganden på den information som är viktigast.
a. Installationsplatsen. Ta foton på parkeringen/garaget där laddstolparna ska installeras. Om det finns kommentarer till bilden så skriv med i mail eller direkt på bilden. Ta gärna flera bilder från olika vinklar och se till att få med hur det ser ut runtomkring och inte bara där stolpen ska monteras.Försök att få med markförutsättningar framförsamtliga p-platsersom ska förses med laddning.
b. Gruppschemat. Detta sitter oftast i elcentralen och beskriver vilka andra förbrukare som finns i fastigheten och hjälper oss att förstå hur mycket effekt som finns tillgänglig.
c. Elskåpet. Öppna och ta en bild så vi kan se om det finns plats för ytterligare säkringar som kan användas för elbilsladdningen.
d. En enkel skiss. Om installationen sker utomhus får ni gärna göra en enkel skiss och/eller använda ett flygfoto eller en satellitbild från valfri karttjänst där ni ritar ut var elcentralen finns och var stolparna är tänkta att stå. Rita gärna ut kabelväg och avstånd om möjligt.

2. Avstånd

Avstånd från central till installationsplats. Gör mätningar på plats och/eller läs ut avstånd på ritningar. Avståndet ska vara den sträcka en kabel behöver dras för att nå från centralen, inte ”fågelvägen”.

3. Antal väggar

Om det inte finns en fri sträcka från centralen till laddplatserna behöver vi göra håltagning i vägg(ar) för att nå fram. Ange i så fall antalet väggar som finns mellan central och laddplatser, samt om möjligt vilket material dessa är.

Om möjligt så bifoga också gärna en ritning eller bild på ritning med markeringar för elcentral och de parkeringsplatser som ska förses med laddstationer.

4. Elnätsfrågor

En viktig del av installationsberedningen handlar om att förstå vilken effekt som finns tillgänglig att installera laddstationerna på. All information finns tillgänglig på er elnätsräkning, så se till att ha den till hands innan ni börjar besvara frågorna.

a. Storlek på huvudsäkring. Huvudsäkringen skyddar din anläggning och att begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har, desto mer el kan du förbruka samtidigt. Eftersom elbilsladdningen kommer att öka effektuttaget behöver vi säkerställa att det är tillräckligt dimensionerar. Normalt är dessa 25, 35, 50 eller 63 Ampere.
b. Nätägare i området. Detta ser ni också på elnätsfakturan eller på www.natomrade.se om ni inte har tillgång till den.
c. Anläggnings-ID. Står på elnätsfakturan och är en kod som består av 18 siffor.
d. Årsförbrukning av el. Detta ska också framgå av din elnätsfaktura.