För att kunna ge er en offert på laddstationer till er bostadsrättsförening behöver vi mer information. Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er så snart vi kan.

Laddboxar

Välj om ni vill ha ett eller dubbla ladduttag på laddboxarna.Placering

Välj montering samt placering av laddstationerna.


Bifoga bilder på plats och elskåp

För att kunna göra en korrekt bedömning behöver vi bilder på platsen där du önskar placera laddstationerna:
1. Installationsplatsen
2. Gruppschemat (Om du hittar ett elschema för elcentralen)
3. Elskåpet (Så vi kan se om det finns plats för ytterligare säkringar)
4. Om möjligt rita gärna en enkel skiss (märk ut på kartbild eller dylikt).

Avstånd

Ungefär hur många meter är det från elcentralen till den första installationsplatsen? Mät avståndet via väggar, ej fågelvägen.


Väggar

Hur många väggar behöver borras igenom för att kunna dra kabel från elcentralen till laddplatserna?
Huvudsäkring

Du hittar informationen på din elnätsfaktura eller genom att kontakta ditt elnätsbolag.


Anläggning

Årsförbrukning av el

Er nätägare


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––