19.05.2021 | 3 min

 

För dig som vill ladda elbilen i samfällighet

Elbilsladdare i samfällighet – så går ni tillväga


I en samfällighet ägs och underhålls gemensamma ytor av flera fastigheter. Utrymmen så som lekplats, vägar och parkeringsplatser kallas för gemensamhetsanläggningar. När ni i samfälligheten funderar på att installera laddstationer på en parkering eller i garage är det en process ni behöver gå igenom. Här kan ni läsa mer och få några tips på vägen.

För att få tillstånd att anlägga en gemensamhetsanläggning behöver beslut tas av Lantmäteriet. Anläggningsbeslutet talar bland annat om vilka fastigheter som får använda platsen, äganderätten och övriga detaljer så som vilka möjligheter som finns för laddstationer för elbil.

 

Krav i anläggningslagen

För att få ok att installera laddstationer måste kraven som finns i anläggningslagen uppfyllas. Lagen säger att bildning av gemensamhetsanläggningen ska uppfylla stadigvarande betydelse för fastigheterna. Alla fastighetsägare i samfällighetsföreningen äger tillsammans gemensamhetsanläggningen. Ni har gemensamt ekonomiskt ansvar och kan inte begära utträde. Detta gäller även de som inte utnyttjar laddstationerna.

Om inte alla är överens om att installera laddstationer på parkeringen krävs det att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten. Om inte ett påtagligt behov finns kan inte övriga delägare tvinga in fastigheten i anläggningen, även om de är i majoritet.
Många tycker att denna process är krånglig och utdragen då reglerna uppfattas som otydliga. Regeringen arbetar därför med att utreda hur man ska förbättra villkoren för flerfamiljshus då behovet av elbilsladdare i bostaden ökar.

Läs mer om utredningen här

 

Att sätta upp laddstationer på en befintlig parkeringsplats

Finns redan en gemensamhetsanläggning så som en parkeringsplats kan man komplettera den med laddstationer. Men en egen tolkning av det befintliga anläggningsbeslutet kan lätt ifrågasättas i framtiden och leda till prövning i domstol. Därför är det en god idé att be om en fastighetsbestämning via Lantmäteriet.

 

Starta en ekonomisk förening

Om inte argumenten räcker och ni inte får med er alla i planerna kan samfällighetsföreningen under vissa förutsättningar ge en enskild fastighetsägare eller en ekonomisk förening rätten att installera laddstationer. Detta rekommenderas ofta och kan vara en enklare väg för er samfällighet, men ni behöver ta hänsyn till några punkter:

• Installationen av laddstationer får inte hindra användandet av anläggningen på det sätt som är beslutat om sedan tidigare.

• Den får inte medföra kostnader eller olägenheter för andra medlemmar.

• Om marken ägs av annan markägare än samfälligheten kan även tillstånd av denna krävas.

• Fundera kring hur ni ska hantera elsäkerhet, kapacitet och ansvarsområden.

• Be om juridisk hjälp genom en intresseorganisation eller annan juridiskt sakkunnig.

Har ni kommit en bit på vägen och vill veta mer? Kontakta oss

Läs mer: Lantmäteriets hemsida


Ladda där du bor