09.08.2023 | 3 min

Nu rullar över en halv miljon laddbara bilar på de svenska vägarna


Sverige har nått en milstolpe: det finns nu över en halv miljon laddbara personbilar på vägarna – och det är framför allt rena elbilar som driver ökningen. Vi tittar närmare på statistiken.

Antalet laddbara personbilar har nu passerat en milstolpe med över en halv miljon fordon, vilket motsvarar 10 procent av den totala personbilsflottan i Sverige. Bara under det senaste halvåret har antalet personbilar i Sverige ökat med nästan 72 000 nya laddbara bilar och det är framför allt de renodlade elbilarna som har drivit ökningen. Dessutom visar färsk statistik att även utbyggnaden av laddinfrastruktur gör framsteg, med över 11 000 nya laddpunkter under samma tidsperiod.

Så många laddbara fordon rullar på de svenska vägarna idag

Per den 31 juli var det totala antalet laddbara fordon på de svenska vägarna 525 714, där 246 605 av dem var elbilar, 258 344 var laddhybrider, 2 738 var elmotorcyklar, 1 083 var elbussar, och 16 566 var lätta lastbilar tillsammans med 378 tunga lastbilar.

På personbilssidan är det tydligt att elbilen har varit det populäraste valet under de första sju månaderna av detta år. Antalet nyregistrerade elbilar var imponerande 58 932, en siffra som kan jämföras med 33 012 nyregistrerade laddhybrider. Denna trend visar en ökning med 32 procent för elbilar jämfört med samma period föregående år, samtidigt som laddhybridernas nyregistreringar minskade med 16 procent.  

Möjligheten att ladda längs vägen växer

Under första halvan av 2023 har den genomsnittliga ökningen av laddinfrastruktur varit anmärkningsvärt stark, med betydande ökningar av både nya laddstationer och laddpunkter. Statistiken visar på sammanlagt 1 176 nya laddstationer och 10 618 nya laddpunkter, en ökning med 38 respektive 59 procent. Denna utveckling beror delvis på den pågående utbyggnaden av laddinfrastruktur, samt på förbättringar av datametoder i databasen NOBIL, som samlar information om laddinfrastruktur.


Ladda på vägen