29.09.2023 | 2 min

Bidrag för elbilsladdning för företag – så ansöker du


Det rullar en halv miljon laddbara personbilar på Sveriges vägar. Bli en del av omställningen och gör det enklare för dina anställda, boende eller besökare att ladda sina bilar. Vi tipsar om vilka ekonomiska bidrag du kan söka för att enklare komma i gång med er investering.

Ladda bilen
Bidrag för laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. 

För vem? Företag, flerbostadshus och organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda. Det gäller både laddstationer som är installerade och laddstationer som ska installeras.

Hur mycket? Bidraget betalas ut i form av ett engångsbelopp på upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Maxbelopp 15 000 kronor per laddpunkt. 

Hur länge gäller ansökan? Gäller ansökan existerande laddstationer måste du ansöka om bidrag senast sex månad efter slutförd installation. Om din ansökan gäller laddstolpar som ska installeras måste du slutföra installationen senast nio månader efter beslut om bidrag.

Ansök var? Ansökan görs till Naturvårdsverket, antingen via blankett eller digitalt. Läs mer och ansök hos Naturvårdsverket redan idag.

Obs! Bidraget gäller ej för publik laddning av personbilar.  

Tips på vägen

  • Gör din ansökan innan investeringen för att säkerställa att ni verkligen får ta del av bidragen.  
  • Har ni gjort liknande investeringar tidigare, till exempel laddning för elcyklar, kan det innebära att ni får inget eller mindre bidrag. 
  • Se till att dina offerter alltid speglar den verkliga kostnaden för att kunna göra rätt jämförelser mot andra leverantörer.  
  • Gör en större investering direkt för att få ut det mesta av bidragen, framför allt om du har många platser som ska elektrifieras.
  • Ingen vet hur längre bidragen kommer finnas, så passa på att ansöka nu innan året är slut.
  • Klicka här för att läsa Boverkets regler för nybyggnationer.

 


Ladda BRF
Ladda företag
Ladda fastigheter