30.01.2024 | 4 min

Bidrag för elbilsladdning för företag – så ansöker du


Det rullar över en halv miljon laddbara personbilar på Sveriges vägar. Bli en del av omställningen och gör det enklare för dina anställda, boende eller besökare att ladda sina bilar. Vi tipsar om vilka ekonomiska bidrag du kan söka för att enklare komma i gång med er investering.


Ladda bilen: för laddstationer vid bostäder och arbetsplatser

För vem? Företag, flerbostadshus och organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda. Det gäller både laddstationer som är installerade och laddstationer som ska installeras.

Hur mycket? Bidraget betalas ut i form av ett engångsbelopp på upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Maxbelopp 15 000 kronor per laddpunkt. 

Hur länge gäller ansökan? Gäller ansökan existerande laddstationer måste du ansöka om bidrag senast sex månad efter slutförd installation. Om din ansökan gäller laddstolpar som ska installeras måste du slutföra installationen senast nio månader efter beslut om bidrag.

Ansök var? Ansökan görs till Naturvårdsverket, antingen via blankett eller digitalt. Läs mer och ansök hos Naturvårdsverket redan idag.

Obs! Bidraget gäller ej för publik laddning av personbilar.  

Tänk på att:

  • Gör din ansökan innan investeringen för att säkerställa att ni verkligen får ta del av bidragen.  
  • Har ni gjort liknande investeringar tidigare, till exempel laddning för elcyklar, kan det innebära att ni får inget eller mindre bidrag. 
  • Se till att dina offerter alltid speglar den verkliga kostnaden för att kunna göra rätt jämförelser mot andra leverantörer.  
  • Gör en större investering direkt för att få ut det mesta av bidragen, framför allt om du har många platser som ska elektrifieras.
  • Ingen vet hur längre bidragen kommer finnas, så passa på att ansöka nu.
  • Klicka här för att läsa Boverkets regler för nybyggnationer.

Klimatklivet: för laddinfrastruktur för fordon i egen verksamhet

För vem? Stöd ges till alla förutom privatpersoner, som vill bygga ut laddinfrastruktur som ska användas till fordon i den egna verksamheten (det vill säga icke-publik laddinfrastruktur). En förutsättning är att åtgärden inte uppfyller förutsättningar för bidrag från Ladda bilen.  

Hur mycket? Storleken på stödet påverkas av företagets storlek.

När sker ansökan? Klimatklivet är öppet för ansökningar 25 mars till 5 april 2024. 

Ansök var? Klicka här för att läsa mer och ansöka Naturvårdsverket.

Tänk på att:

  • Stöd bara ges till åtgärder som ökar takten i klimatomställningen och inte skulle vara möjliga att genomföra utan stöd. Det medför att det inte är acceptabelt att få pengar för åtgärder som redan har gjorts eller påbörjats. Har du som sökande upparbetat kostnader innan du fått beslut om beviljat bidrag får du alltså inte stöd för dessa kostnader.
  • Ni inte använt Klimatklivet till andra investeringar, till exempel energikonverteringar i jordbruk och industri, tillvaratagande av spillvärme eller deponigas, inköp av fordon och arbetsmaskiner, åtgärder inom avfall, transport och infrastruktur etc.

Klimatklivet: för publik laddning

För vem? Till den som vill bygga laddstationer som är till för allmänheten, det vill säga publik laddning.

Hur mycket? Upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd.

När sker ansökan? Klimatklivet är öppet för ansökningar 25 mars till 5 april 2024.

Ansök var? Klicka här för att läsa mer och ansöka hos Naturvårdsverket.

Tänk på att:

  • Du ansöker genom att lämna anbud i det område du vill bygga. De bästa anbuden har möjlighet att få stöd. 
  • Offerter från Vattenfall InCharge speglar din kostnad utan investeringsstöd. Vi stöttar dig i din investering och om du beviljas bidrag tar vi tillsammans fram den slutgiltiga kostnaden.  
Ladda företag