01.02.2022 | 4 min

Elbilsåret 2021 slog nya rekord


Bilförsäljningen under 2021 påverkades av brist på komponenter som störde både produktion och leveranser. Men den som tvekat på elbilens framfart behöver inte fundera längre – 2021 års statistik visar tydligt att vi kommer se fler laddbara personbilar på våra vägar framöver.

Under 2020 skapade pandemin oro världen över och det påverkade även fordonsindustrin negativt. Under första halvan av 2021 blev det däremot en stark återhämtning, men bakslaget kom åter. Bristen på bland annat halvledare drog ner på produktionstakten, leveranserna och försäljningen.

Trots motgångarna ökade intresset för laddhybrider och elbilar under 2021. De laddbara bilarna utgjorde 45% av den totala nyförsäljningen på 300 983 personbilar, enligt BIL Sweden. Under 2020 var andelen 32%. Gynnsamma styrmedel, ett större utbud och lägre priser möjliggjorde för fler att välja laddbart. Under 2021 registrerades 77 832 st laddhybrider och 57 470 st elbilar i Sverige. Antalet rena elbilar ökade med hela 105,5% jämfört med 2020!

I Power Circles statistik ser vi också utvecklingen under året och att antalet laddbara fordon totalt passerade 300 000- strecket vid årsskiftet.

Läs om elbilsstatistiken 2020

 

Laddbara fordon i Sverige

  December 2020 December 2021
Personbilar: 179 035 297 649
Elbussar: 467 667
Lätta lastbilar: 5 900 8 443
Motorcyklar: 1 970 2 339
Laddbara fordon totalt: 187 372 309 098

 

Källa: Power Circle

 

Rekordmånaden december

I höstas kunde vi fira att mer än varannan nyregistrerad bil var laddbar. I december månad slogs ytterligare ett rekord: 61% av bilarna var laddbara och därmed registrerades den högsta andelen laddbara bilar någonsin för en enskild månad.

Nyregistrerade personbilar per drivmedel december 2021

  Antal %
El: 10 041 36,4%
Laddhybrid: 6 692 24,3%
Bensin: 5 763 20,9%
Diesel: 3 146 11,4%
Elhybrid: 1 662 6,0%
Etanol: 151 0,5%
Gas: 127 0,5%
Övriga: 0 0,0%
Totalt: 27 582 100,0%

 

 

Minskade koldioxidutsläpp

Många som köper en elbil vill göra en förändring, tänka mer hållbart och minska utsläppen. Svenskarnas nya köpmönster visar positiva resultat även i praktiken. Under året som gått minskade koldioxidutsläppen från nya bilar med 19 procent, från 93,7 g/km 2020 till 75,5 g/km 2021. Sveriges minskning är bland de snabbaste inom EU och statistiken tyder på att den positiva utvecklingen fortsätter.

 

Prognos 2022: Var tredje såld bil är elbil

Enligt BIL Swedens prognos för 2022 kommer var tredje såld bil vara en ren elbil. För att nå den höga prognosen för laddbara bilar menar Mattias Bergman, vd BIL Sweden, att det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med att elbilarna blir allt fler. Styrmedlen behöver också vara rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen.

 

Källa: BIL Sweden


Övrigt Elbilen
Ladda BRF
Ladda hemma
Ladda längs vägen
Ladda fastigheter
Ladda industri
Laddstation hotell
Ladda bilåterförsäljare
Samfinansiering
Ladda samfällighet
Partnerskap
;