Foto: Felix Odell
03.02.2021 | 4 min

Det laddbara rekordåret 2020


Vid utgången av 2019 passerade vi magiska 100 000 laddbara fordon i Sverige, och ett år senare var antalet 187 000. 30% av alla nya bilar som såldes i fjol här i Sverige var eldrivna och i december 2020 valde 50% av nybilskunder att köpa laddbar bil.

Att elbil på allvar har etablerat sig i Sverige, är det ingen tvekan om. Vi ställer om, tar till oss det ”nya” och vill vara med på att reducera koldioxidutsläppen. Sverige har ett mål på 70% koldioxidreduktion från transportsektorn innan 2030, vilket är ambitiöst. Men med rätt förutsättningar som förbättrad laddinfrastruktur, laddkapacitet och statliga subventioner i tillägg till att elbilarna ständigt blir bättre, så ser framtiden ljus ut.

 

Förbud mot fossila bilar

Flera länder jobbar nu för ett tidsdefinierad säljstopp av fossila bilar. En av dem är Storbritannien som kommer förbjuda försäljning av bilar som drivs av endast bensin – eller diesel om mindre än 10 år, 2030. I Sverige utreds frågan med förväntat resultat i februari 2021. 

 

Statistiken visar att vi är på rätt väg

Nästan från vecka till vecka ser vi hur antalet elbilar växer i Sverige, och med det också det publika laddnätet.

 

  • Bara i Stockholm kommun finns det nästan 50 000 laddbara bilar, och snart 100 000 i länet
  • Vi har 467 eldrivna bussar i landet, och 5 900 lätta el-lastbilar
  • Av alla eldrivna fordon som säljs i Sverige, är 34% elbilar, och 66 % laddhybrider
  • Laddbara elbilar utgör 3% av den totala bilflottan i Sverige
  • Idag finns det nästan 12 000 publika laddpunkter i Sverige, varav ca 1400 med snabbladdning

Elektrifieringen av transportsektoren sätter fart

Elektrifieringen av transportsektoren har kommit igång på riktigt, och flera företag tänker till när de uppdaterar sina transportbilar. BIL Sweden publicerade sin färdplan för tunga transporter, både Scania och Volvo har gjort lanseringar på el-lastbilsfronten och regeringen har initierat flera nya satsningar för elektrifieringen av tunga vägtransporter.

 

Smart laddning

2020 var också året då allt fler uppmärksammade begreppet smart laddning, det vill säga att ladda efter  elsystemets förutsättningar, exempelvis när elnätet är mindre belastat eller när förnybar produktion ligger på gränsen till överproduktion.

 

Hur ser då framtiden ut? 

2023 tror man att prisutvecklingen på elbilar gör att den kommer kosta det samma som en fossilbil. Det är framtidsforskaren Ray Wills, Vd på rådgivningsfirman Future Smart Strategies som tittat närmare på elbilens genomslagskraft och den troliga utvecklingskurvan.  

Medan elbilen når prisparitet med fossilbilen om två år, så kommer utvecklingen gå ännu snabbare därefter. År 2026 räknar Ray med att elbilen är den enda bilen som kommer tillverkas. Ungefär samtidigt börjar många bensinstationer bli föråldrade. 

(Källa: Allt om Elbil, information och statistik är hämtat från Power Circle)

Hur ser dina planer ut - är du redo att skaffa en elbil?

 

Ladda hemma
Ladda BRF
Ladda fastigheter
Ladda industri
;