04.10.2023 | 3 min

Guide: påverka din fastighetsägare att investera i elbilsladdning


Vill du att fastigheten du hyr ska installera elbilsladdning? Nu är rätt tid att ta dialogen med fastighetsägaren och påverka i rätt riktning.

I en undersökning från Fastighetsägarna Stockholm nämns önskemål från lokalhyresgäster och boende som den viktigaste anledningen att fastighetsägare väljer att installera laddpunkter. Du spelar med andra ord en viktig roll för att fastighetsägaren ska ta klivet och investera i elbilsladdning.

För att förenkla dialogen mellan dig och fastighetsägaren har vi tagit fram en guide som hjälper dig på vägen.

  • Kartlägg behov. Hur stora är behoven i fastigheten idag? Kommer behoven förändras inom några år? Det finns nästan lika många behov som det finns elbilister och inför en stor investering är det därför viktigt att förstå och tillgodose användarnas behov vad gäller allt från antal platser till laddstyrka.
  • Identifiera fördelar. Glöm inte bort att lyfta fram fördelarna. De flesta fastighetsägare ser utbyggnaden av elbilsladdning som en nödvändig service att erbjuda sina hyresgäster, men även som ett viktigt led i att nå interna hållbarhetsmål. Och även om investeringen inledningsvis kan tyckas stor finns det även möjligheter för fastighetsägaren att tjäna pengar på sina laddstationer.
  • Få stöd från andra hyresgäster. Ni är garanterat fler med samma önskemål. Gå samman och jobba tillsammans för att se hur ni bäst kan gå vidare.
  • Underlag och kostnadsanalys. Jämför olika leverantörer, undersök möjligheten att söka bidrag och ta fram ett underlag som fastighetsägaren enkelt kan ta ställning till. Tänk på att en långsiktig laddboxlösning innehåller mycket mer än bara laddboxar. Allt från installation och driftsättning till löpande tjänster, service och underhåll. Hitta med fördel en ”one stop-shop”-leverantör för elbilsladdning som kan hjälpa dig med allt.
  • Boka ett möte med fastighetsägaren. I undersökningen från Fastighetsägarna Stockholm uppger merparten av de tillfrågade fastighetsägarna som ännu inte investerat i elbilsladdning att de kommer göra det inom tre år. Boka ett möte med fastighetsägaren för att se hur de ställer sig till ditt förslag. 

Ladda BRF
Ladda företag
Ladda fastigheter