14.12.2020 | 6 min

Ramavtal underlättar omställningen till elbilar för HSB Norr


Tack vare ett ramavtal kan de cirka 300 bostadsrättsföreningar som är kunder till HSB Norr ta del av en helhetslösning för elbilsladdning via Vattenfall InCharge.  Något som skapar värde både på kort och lång sikt.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 670 000 medlemmar. Lokalavdelningen HSB Norr är den nordligaste föreningen och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. I det dagliga arbetet samarbetar de tätt med sin kundbas, som består av närmare 300 medlemsägda bostadsrättsföreningar.   

– Våra kunder och medlemmar har länge efterfrågat elbilsladdning för boende och besökare. De vet att det är ett sätt att framtidssäkra inför växande behov och samtidigt göra boendet mer attraktivt, säger Simon Blomberg, ramavtalsansvarig på HSB Norr.

Trygghet och hållbarhet i fokus

Att som bostadsrättsförening ta första steget till att installera laddstationer är dock inte alltid helt enkelt. Att jämföra olika leverantörer, kvalitetssäkra en lösning och säkerställa att alla behov och förväntningar tillgodoses är ett omfattande jobb. För att stötta föreningarna i arbetet valde HSB Norr att hitta och teckna ramavtal med en leverantör som kunde leverera en helhetslösning.

Vi letade efter en aktör som kunde erbjuda en stor och trygg helhetslösning, där allt från hårdvara och installation till betallösning skulle ingå. Eftersom vi är spridda över flera orter var det också viktigt att samarbeta med någon som kan erbjuda sin lösning oavsett ort. Vattenfall InCharge kunde leverera på alla våra krav, säger Simon Blomberg.  

Hållbarhetsaspekten har också spelat en viktig roll i processen. HSB har undertecknat ett klimatavtal, och går i spetsen för ett klimatmedvetet byggande med minskade utsläpp. Ramavtalet för elbilsladdning är en viktig del för att kunna underlätta omställningen till elbilar.

Framtidssäkra med hjälp av en skalbar lösning

Men hur fungerar det då, rent praktiskt? Tack vare ramavtalet får alla bostadsrättsföreningar ta ställning till erbjudandet och i sin egen takt utvärdera det och besluta om huruvida de vill ansluta. Eftersom bostadsrättsföreningar inte har så mycket tid att jobba operativt med den här typen av frågor är det också viktigt att se till lösningen som helhet. Just en abonnemangslösning, där allting ingår och föreningen inte behöver tänka på drift, service eller betalning, ger den trygghet och bekvämlighet en förening eftersträvar.

En sak jag vill understryka till alla våra kunder och även andra bostadsrättsföreningar som ska påbörja processen med elbilsladdningen är att inte bara se till de behov man har i dag, utan hur lösningen står sig i framtiden. Om du installerar tre laddstolpar i dag och sen utökar med tio till några år senare måste det finnas en skalbarhet och långsiktighet inbyggd i anläggningen redan från början, säger Simon Blomberg.

 

Bra tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan.

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver och tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan.


Ladda BRF