14.12.2020 | 6 min


För dig som sitter i styrelsen i BRF

HSB Norr underlättar omställningen till elbilar med ramavtal för laddning


Marknaden för elbilar ökar stadigt i Sverige där prognosen är att det 2030 kommer att finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Bara under de senaste 12 månaderna har tillväxten ökat med 83 procent och med det även efterfrågan av laddmöjligheter i hemmet.

För att kunna möta denna efterfrågan erbjuder nu HSB Norr ett ramavtal för laddlösningar i samarbete med Vattenfall InCharge. Från och med januari 2020 kan de cirka 400 bostadsrättsföreningar som är kunder hos HSB Norr ta del av en helhetslösning som gör det lättare att möta de boendes krav och att ta steget mot ett fossilfritt samhälle.

”Det viktigaste är att skapa värde för kunden på lång sikt genom en så stor och trygg helhetslösning som möjligt.” – Simon Blomberg

Efter nästan ett år med ramavtalet på plats berättar Simon Blomberg, ramavtalsansvarig på HSB Norr, om beslutet att teckna ramavtal med Vattenfall InCharge, hur efterfrågan såg ut och vad som var viktigt för HSB Norr.

 

En ökad efterfrågan av laddningsmöjligheter

HSB Norr jobbar nära sina kunder bostadsrättsföreningarna. Med en daglig dialog och ett tätt samarbete med bostadsrättsstyrelserna kan HSB Norr hjälpa till med de frågor och behov kunderna har. En fråga som har växt fram tydligt på senare tid är den om elbilsladdning. Så här säger Simon Blomberg, som är ramavtalsansvarig på HSB Norr: ”Våra medlemmar och kunder har länge efterfrågat elbilsladdning för de boende och besökare. Hållbarhet är viktigt för föreningarna. De vill framtidssäkra och vara redo för det här ökade behovet, men även göra boendet mer attraktivt. Elbilen är här för att stanna och efterfrågan från de boende kommer att öka.”

Samtidigt blir det mycket att tänka på för föreningarna. Elbilsladdning är ett relativt nytt område och frågorna kring lösningarna är många. Därför kände HSB Norr att de ville stötta föreningarna och hitta en leverantör som kunde erbjuda den bästa helhetslösningen för sina kunder. För att kunna skapa mer värde för sina kunder bestämde man sig för att ta fram ett ramavtal för en laddlösning; främst med fokus på hållbarhet, trygghet och enkelhet. Genom samarbetet förmedlas erbjudandet ut till kunderna som i sin tur kan utvärdera det och bestämma om det är någonting man vill jobba vidare med.

 

Trygghet och hållbarhet i fokus för lösningen

För HSB Norr är ett ramavtal ett sätt att tillföra värde för sina kunder. Man vill kunna möta deras behov och ge en så bra förvaltning som möjligt. Därför är processen att hitta leverantörer mycket noggrann. ”Det vi värdesätter hos en samarbetspartner är kvalitets- och miljösäkring. De som sitter i en bostadsrättstyrelse är lekmän med begränsat med tid men de har ett stort ansvar inför de boende. Det är viktigt med trygghet, enkelhet och hållbarhet. Det är de värderingarna vi tittar efter när vi letar efter samarbetspartners. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med en bekväm och långsiktig helhetslösning”, säger Simon Blomberg.

Hållbarhetsaspekten har också varit viktig i processen. HSB har undertecknat ett klimatavtal, och går i spetsen för ett klimatmedvetet byggande och minskade utsläpp. Ramavtalet är en viktig del för att kunna underlätta omställningen till elbilar på ett tryggt, enkelt och långsiktigt sätt.

Utmaningen i processen med att gå igenom aktuella leverantörer har varit att hitta en aktör som kunnat erbjuda helheten. De flesta aktörer inom området erbjuder antingen hårdvaran, installationen eller betallösningen, men inte i kombination. Enligt Simon Blomberg vägde det, samt möjligheten att kunna erbjuda de geografiskt utspridda föreningarna samma lösning, tungt i ramavtalsprocessen: ”Det var viktigt att hitta aktörer som erbjuder en så stor och trygg helhetslösning som möjligt. Samt som täcker in vår region. Vi ville ha en samarbetspartner som kan erbjuda lösningen oavsett ort.”

 

Få aktuell information om elbilsladdning för bostadsrättsföreningar!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för BRF:er

 

En skalbar helhetslösning som underlättar för bostadsrättsföreningarna

Idén med Vattenfall InCharge är just att vara en helhetslösning som förenklar för användarna. Den bygger på att tillhandahålla ett tjänsteabonnemang som omfattar uppkopplade laddpunkter, en betallösning (i form av ett betalkort som blippas), kundservice som är tillgänglig dygnet runt samt felavhjälpning. Lösningen tar hand om hela resan från installation till drift, och erbjuder användarna trygghet såväl som enkelhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att ha elbil.

Hårdvaran i lösningen är skalbar så att föreningarna kan anpassa den efter de behov som de har idag och i framtiden. InCharge är dessutom oberoende gällande vilken hårdvara som används i laddningslösningen. I dagsläget kan flera olika fabrikat kopplas upp mot InCharges laddtjänster.

I det ramavtal som HSB Norr har slutit med Vattenfall InCharge kan de föreningar som är knutna till HSB norr ta del av den här helhetslösningen. Föreningarna bedömer sedan själva om det är någonting som de vill gå vidare med och i vilken omfattning.

 

Tips och råd till bostadsrättsföreningar som funderar på elbilsladdning

De erfarenheter som HSB Norr har gjort under den här processen handlar om att tänka långsiktigt. Intresset ökar hela tiden, och de föreningar som går i laddningstankar har i regel en lång beslutprocess. De bör också titta långt framåt i sina behov. Så här säger Simon Blomberg till de föreningar som befinner sig i den processen: ”Det är viktigt att göra en utförlig leverantörsbedömning där man ser till helheten. Inte bara se till de behov man har i dag, utan hur lösningen står sig i framtiden. Kanske är situationen att man installerar tre laddningsstolpar i dag och sen utökar med tio till några år senare. Det behöver vara en skalbar lösning där även leverantören tänker långsiktigt.”

Eftersom bostadsrättsföreningar inte har så mycket tid att jobba operativt med den här typen av frågor är det också viktigt att se till helheten. Just en abonnemangslösning, där allting ingår och föreningen inte behöver tänka på drift, service eller betalning, ger den trygghet och bekvämlighet en förening eftersträvar. Något som HSB Norr fann i ramavtalet: ”Vattenfall kan hjälpa till med alla frågor från installation till drift, samt att de känner oss och de behov vi har. Enklare kan det inte bli”, säger Simon Blomberg.

 

Om HSB Norr

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation med uppgift att bygga, äga och förvalta bostäder. HSB Norr är Sveriges nordligaste förening med över 39 000 medlemmar, 7 700 bosparare och 170 anställda från Umeå i söder till Kiruna i norr. Cirka 400 bostadsrättsföreningar är kunder hos HSB Norr.

 

Om Vattenfall InCharge

InCharge har visionen att stötta omställningen till framtidens hållbara transporter. Det är ett initiativ som ägs av Vattenfall AB men som växer tillsammans med sina samarbetspartners. Sedan 2016 bygger InCharge laddinfrastruktur i nära samarbete med kommuner, städer och företag i Norden, Tyskland och Nederländerna.

 

 

 

Bra tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och vi tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan

 

 


Ladda BRF
;