20.04.2023 | 2 min

Miljöbolaget Sortera får en helhetslösning för laddning av tjänstebilar


Med en alltmer elektrifierad tjänstebilsflotta sökte Sortera efter en laddstationslösning som erbjuder hög effekt och bred tillgänglighet över hela Sverige. En smidig helhetslösning stod högst på kravlistan. Samarbetet med InCharge har börjat med en testpilot på två anläggningar som har fått totalt 16 laddplatser för anställda och besökare.

Vägen mot elektrifiering

Sortera Group erbjuder tjänster inom återvinning, avfallshantering, återbruk och sanering för byggföretag och industrier. Miljöfokus är en röd tråd i verksamhet.

”När jag började 2007 var vi tio anställda”, berättar Peter Bergström, inköpsansvarig hos Sortera. Nu har företaget ca 700 anställda och omsätter 3 miljarder. Ingen dag är den andra lik – det är en spännande och rolig resa att vara med på.”

En elektrifiering av tjänstebilsflottan är ett led i att leva som man lär för Sortera. Här är det viktigt att hitta bra lösningar som fungerar i praktiken. Satsningen har skapat ett behov att kunna ladda tjänstebilarna på företagets anläggningar runt om i Sverige.
” Bara under 2023 kommer närmare 40 nya laddhybrider som ersätter äldre dieselbilar att levereras, berättar Peter. Många anställda har inte möjlighet att ladda sina tjänstebilar hemma. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda laddmöjligheter på anläggningarna. Laddhybriderna och elbilarna i fordonsflottan ska kunna laddas så mycket som möjligt.”

”Prio ett är att tjänstebilarna ska kunna laddas, säger Peter, men i mån av plats kan personalen även ladda sina privata bilar. Då betalar de själva för laddningen. Personal med tjänstebilar laddar kostnadsfritt med sina företagskort. Sortera behövde alltså en lösning som hanterar både kostnadsfri laddning med företagskort och att anställda betalar själva för laddning av privata bilar. Även besökare ska kunna erbjudas laddmöjligheter.”

En bra helhetslösning viktigast

Peter Bergström hade en tydlig kravspecifikation när han kontaktades av Krister Brunfelter, Team Lead för teknisk försäljning hos InCharge. 
”Jag var väldigt noga med att få minst 11 kW laddeffekt, och det kunde InCharge erbjuda”, förklarar Peter.
Bästa möjliga laddeffekt för elbilarna i tjänstebilsflottan önskades.

Sortera sökte en leverantör som kunde hantera allt från installation till löpande kundservice, med en användarvänlig portal som gör hanteringen så enkel som möjligt. Valet för till slut på InCharge för att de kunde erbjuda en helhetslösning från ax till limpa, i kombination med hög laddeffekt och en användarvänlig plattform.

En annan viktig faktor bidrog till valet av InCharge:
”Jag gillar att äga problem själv – alltså att laddboxarna är våra. Vi är inte knutna till att använda InCharge till 100 procent, så det var viktigt, menar Krister. Att enkelt få både kontroll och service är en stor fördel.”

Samma lösning för alla anläggningar i Sverige

Eftersom Sortera har anläggningar på flera olika platser runtom i Sverige var möjligheten att använda samma lösning på alla anläggningar i landet en viktig faktor i valet av leverantör av laddstationer. Som en testpilot har 16 laddplatser installerats på Sorteras anläggningar i Jordbro och i Södertälje. Den långsiktiga planen är att erbjuda laddplatser på samtliga anläggningar runt om i Sverige. Totalt kommer det då finnas cirka 60 laddplatser på Sorteras anläggningar. 

Genom att ha samma leverantör för alla anläggningar blir det enklare att hantera administrationen kring laddstationerna. Ännu viktigare är att det blir smidigt för personalen som reser mycket att ladda med samma laddkort på alla anläggningar. Uppstår problem finns InCharges kundtjänst att kontakta.

Full kontroll på både användning och kostnader

Det var också viktigt att få en bra och lättanvänd portal för att hantera laddningen. Enkelhet är ett ledord både när det gäller själva laddningen och hanteringen av plattformen. Det ska vara smidigt att ladda sin tjänstebil, och företaget ska kunna få en bra överblick av den totala användningen.

Sortera ville också få bra kontroll över både prissättning och plattform.
”Krister Brunfelter kunde förklara för mig hur det funkar och visa att portalen är enkel att använda”, säger Peter Bergström.
 
Plattformen anpassas till respektive anläggning. Varje anläggning har en laddstationsägare som administrerar lösningen. Genom plattformen kan administratören ge tillgång till laddplatser till de som behöver och själv bestämma kilowatt-priser.

Snabb och smidig installation

Installationen av laddstationer på de två anläggningar som fungerar som testbänk i projektet gick snabbt. Inom en månad efter den första kontakten mellan Peter Bergström och Krister Brunfelter fanns laddboxarna på plats i Jordbro och Södertälje.

Efter att beställningen gjordes kom en digital orderbekräftelse. Nästa steg var att installatören kom ut och tittade på plats för att diskutera placering och förutsättningar.
”Installationen gick väldigt smidigt”, tycker Peter Bergström. ”Installatören var suverän – han frågade mycket och återkopplade för att lösa problem som uppstod på ett bra sätt. Inom någon vecka var laddstationerna på plats.”

Möjlighet att följa upp kostnadsbesparingar

”Vi räknar med att bränslekostnaden kommer att gå ner, berättar Peter, och därför är det viktigt att ha en plattform där vi får statistik.” 
Genom plattformen kan Sortera enkelt få information om hur mycket el som har laddats, hur många bilar som har laddats och vad snittkostnaden är. Det blir då möjligt att enkelt jämföra kostnaden för laddning av elhybrider och elbilar med de fossila bränslekostnader som finns kvar i företaget.

Med InCharge som leverantör av laddstationer får Sortera full koll på månadskostnaden för laddningen av tjänstebilar. De kan själva styra över prissättning och betalning. Det blir en långsiktig lösning som går att bygga vidare på.