22.06.2020 | 3 min

Därför ska du inte ladda elbilen i ett vanligt eluttag


Som ny elbilsägare kan det vara frestande att ladda elbilen i hemmets vanliga eluttag. En del köper också billiga laddkablar på nätet då de har en uppfattning om att en laddstation hemma är mycket dyrare. Att ladda elbilen i eluttaget i hemmet medför dock flera risker och nackdelar. Det kan vara brandfarligt, det tar längre tid och är inte ekonomiskt. Att ladda via eluttag är faktiskt förbjudet i många delar av världen. Här förklarar vi varför du inte ska ladda elbilen i ett vanligt eluttag hemma.

1. Brandrisk

När ett vanligt eluttag, Schuko 230V, kontinuerligt levererar 230V x 16A över längre tid, värms de fort upp och kan nå upp mot 100 grader på mindre än en halvtimme. Eluttag från mindre kända tillverkare kan ha okänd temperaturreglering. Så länge du inte är en elektriker, är det omöjligt att känna till dessa begränsningar.

När ett eluttag fortsätter att leverera en hög styrka vid höga temperaturer kan det uppstå termisk rusning, som kan orsaka brandfara. I värsta fall kan eluttag och tillkopplade ledningar brännas vid helt.

Enskilda bilproducenter levererar en laddkabel när du köper elbil. Dessa kablar har en skyddskrets mellan uttaget och bilen (2-fas laddning). Var uppmärksam på om elbilsproducentens manual talar om denna laddkabel som en "nöd-laddkabel", som inte ska användas regelbundet vid laddning av elbilen.

När du använder dessa laddkablar, bör du alltid rådfråga en kvalificerad elektriker för att testa och godkänna uttagen du ska använda. Det är nödvändigt att det valda uttaget är kopplat till en strömbrytare som är installerad på husets elektriska kablar.

2. Långsammare laddning

Se om de vanliga Schuko-uttagen är 16A, för att vara på den säkra sidan. Många länder tillåter bara maximalt 10A i uttagen i hemmet, något som betyder att det är en (teoretisk) effekt på bara 2,3 kW. Uttaget kan med andra ord inte ge tillräckligt med ström.

Exempel: Tesla Model 3 Standard Range med 55 kWh batterikapacitet, behöver 23 timmar och 45 minuter för att full-ladda genom ett uttag. Nissan Leaf med 40 kWh batteri behöver 18 timmar och 30 minuter. 

Det är viktigt att få en laddstation för hemmet som kan leverera ström upp till 22 kW (som är nästan 10 gånger snabbare laddning än Schuko 2,3 kW). Om du köper en 11 kW laddstation för hemmet, kan samma Tesla Model 3 Standard Range full-ladda på 5 timmar – perfekt för att ladda över natten.

3. Dyrare

Teoretiskt sett levererar eluttag 2,3 kW (230V x 10A), men i verkligheten är det ett stort strömsvinn. Laddkabeln mellan vägguttag och elbilen skapar ett motstånd mot laddströmen som strömmar genom laddkabeln.

Faktorerna som påverkar strömsvinn är kabeldiameter, längd på kabeln samt laddkraftens och tidens varaktighet. Ju tunnare kabeln är desto högre motstånd och högre energitapp. För att få maximal glädje av din elbil spelar självklart även kostnaden roll.

4. Ingen möjlighet till lastbalansering och smart laddning

Försäljningen av elbilar har ökat de senaste åren och det ser ut som att detta verkligen är framtidens billösning. Men ju fler elbilar på gatorna, desto större blir behovet av laddning. Om fler och fler bilar laddar samtidigt ökar även belastningen av strömnätet. Det kan i sin tur leda till överbelastning.

Det kommer bli en nödvändighet för många att balansera hushållets strömförbrukning, speciellt vid tider på dygnet då det är högre förbrukning. Tack vare smarta laddfunktioner kan de flesta av dagens laddstationer balansera mot hushållets lokala belastning (lastbalansering), möjliggöra nattladdning till billigare pris (schemalagd laddning) och även optimera belastningen på nätet. Framöver kommer flera laddstationer kunna erbjuda integrerade solcellspaneler och lagringsbatterier – som möjliggör en egenproducerad och hållbar energiförbrukning. Ingen av dessa smarta funktioner finns när du laddar elbilen i ett vanligt uttag, särskilt inte vid tider på dygnet då trycket på strömnätet är stort.

Läs mer om lastbalansering

 

Vi summerar: Att använda eluttag för att ladda elbilen är inte bara farligt, det tar också lång tid och är inte en ekonomiskt fördelaktig lösning. Med en smart laddbox hemma har du den mest optimala lösningen för laddning av elbil hemma – nu och i framtiden.

Övrigt Elbilen