11.11.2020 | 4 min


För dig som sitter i styrelsen i BRF

Vilken laddningseffekt ska ni välja i bostadsrättsföreningen?


3,7 kW eller 11 kW är de vanligaste effekterna som det väljs emellan när det ska installeras laddboxar till bostadsrättsföreningen eller samfälligheten.

Förenklat kan man säga att en laddbox på 3,7 kW laddar ca 2 mil per timme och att en på 11 kW laddar ca 6 mil per timme. För bostadsrätter ökar installationskostnaden ju högre laddeffekten är, och elsäkringskostnaden blir ofta högre.  

 

Vilken effekt är rätt för er?

Vissa nya elbilar på marknaden kan ta emot så mycket som 22 kW, men de äldre modellerna kan i de flesta fallen bara tillgodogöra sig 3,7 kW. Det gör att vi i de allra flesta fallen rekommenderar den lägre effekten. Annat att tänka på är att ju högre kW ni väljer så riskerar er huvudsäkring att bli överbelastad.

Med elbil så förändras ”tankningsvanorna”. Med vanligt bränsle kör man tills lampan lyser och fyller sedan tanken, men med elbil laddar man mer frekvent när man får möjlighet. Många av oss laddar på natten och då räcker 3,7 kW bra. Då är räckvidden på laddningen 100-150 km per laddning. Det är generöst med tanke på att den genomsnittliga resan du gör på en dag är någonstans mellan 30-50 km. Så om vi bara tittar på dagens behov skulle det utan problem fungera för de flesta.

 

Låt oss blicka in i framtiden

Att framtidssäkra laddning av elbil i bostadsföreningen handlar både om att enkelt kunna lägga till fler laddboxar i laddningssystemet när fler och fler behöver ladda sin elbil, men också att ta hänsyn till att det kommer finnas ett ökande antal och kraftfullare elbilar på marknaden inom ett par år. När elbilarnas batterikapacitet blir kraftfullare kommer biltillverkare i större utsträckning att möjliggöra laddning med högre effekt. Fler och fler elbilar tar alltså emot 11 kW. Om du tänker några år framåt blir det attraktivt för potentiella boende i bostadsföreningen att de kan ladda sin elbil snabbt och smidigt.

 

Balans med lastbalansering

En vanlig fundering som förekommer i styrelser runt omkring i bostadsföreningar och samfälligheter, är att det riskerar finnas för lite el för bostäderna. Sanningen är att tillgången till el är en utmaning när det gäller att etablera laddningslösningar i bostadsföreningar och samfälligheter. De flesta byggnader har inte tillräckligt med energi installerad för att förse många elbilar med maximal effekt och därför väljer de allra flesta av våra kunder att lägga på lastbalansering. Vid lastbalansering mot fastighet kopplas en separat modul in i elcentralen som kommunicerar med boxarna, och lastbalanseringen sker mot fastighetens tillgängliga kapacitet. Det som sker är att den tillgängliga elen fördelas mellan de bilar som ska laddas och förbrukningen i resten av byggnaden. Vid lastbalansering inom klustret konfigureras boxarna med hänsyn till den reserverade kapaciteten från elcentralen. Sedan sker lastbalanseringen lokalt mellan boxarna i klustret. Läs mer om lastbalansering.

Tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och vi tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan


Ladda BRF