03.10.2022 | 3 min


För dig som sitter i styrelsen i BRF

Ladda bilen – Naturvårdsverkets bidrag för inköp och installation av laddstationer


För er som ska investera i elbilsladdning finns det bidrag att söka hos Naturvårdsverket. Bidraget “Ladda bilen” gäller för installation av laddpunkter som i huvudsak kommer att användas av boende och anställda. För att ta del av Naturvårdsverkets stöd så rekommenderar vi er därför att göra en ansökan.

Hur mycket kan jag ansöka om? 

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av kostnaderna för installation och hårdvara, men högst 15 000 kr per laddpunkt. Varje år avsätts en begränsad budget för Ladda bilen, så ansök så snart som möjligt för att säkra ert bidrag.

 

Hur går processen till? 

Processen skiljer sig åt beroende på om laddstationerna redan är installerade eller ej. Så här går det till i de olika scenarierna: 

Om ni redan har installerade stationer:

Om laddstationerna redan är på plats behöver ni skicka in ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationen slutfördes. Så här ser processen ut: 

1. Ansökan

2. Preliminärt beslut

3. Begäran om utbetalning

När beslutet är taget, har ni tre månader på er att ansöka om utbetalning. 

 

Om ni inte har installerat stationerna än: 

Om laddstationerna inte redan är på plats, har ni nio månader på er att slutföra installationen efter ansökan. Så här ser processen ut: 

1. Ansökan

2. Slutförande av åtgärd

3. Begäran om utbetalning  

När beslutet är taget, har ni tre månader på er att ansöka om utbetalning.

 

Läs mer om investeringsstödet på Naturvårdsverkets hemsida

 

Så ansöker ni 

Ansökan görs i två steg: Först ansöker ni om själva bidraget och så fort ni har fått ett beslut kan ni begära utbetalning. Vi rekommenderar digitala och kompletta ansökningar då de hanteras snabbast.   

Här kan du göra din ansökan: 

Ansökan bostadsrättsförening 

Ansökan samfällighetsförening 

Ansökan bolag 

Ansökan kommuner, landsting och stiftelser  

 

Bra tips på vägen

Funderar ni på att installera laddstationer i er bostadsrättsförening? Vi har samlat smarta tips på vad ni i styrelsen behöver tänka på.

Till tipslistan

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss till dig! Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och vi tar fram en offert som passar era behov.

Till intresseanmälan


Ladda BRF