06.03.2024 | 2 min

Ny EU-lagstiftning 2025: uppfyller din parkeringsplats kraven?


Från och med 1 januari 2025 påverkas alla kommersiella aktörer som har fler än 20 parkeringsplatser och med tiden skärps kraven. Vi går igenom kraven och vilka bidrag du kan ansöka om för att få stöd i din investering.

Kommersiella aktörer, som till exempel köpcentrum, idrottshallar eller liknande besöksmål, med minst 20 parkeringsplatser måste ha minst 1 laddpunkt installerad senast 1 januari 2025. Det framgår av EU-direktiv.  

Sedan tidigare är kravet på kommersiella nybyggnationer med ett minimum av 10 parkeringsplatser att det ska finnas framdragen infrastruktur till minst 20 procent av parkeringsplatserna samt att det ska finnas minst en laddpunkt.

Rusta för framtiden inför hårdare krav

Planerar du utbyggnad av elbilsladdning? Då gör du gott i att tänka långsiktigt redan nu. Den 1 januari 2027 föreslås nämligen kraven ovan att skärpas ytterligare. För kommersiella fastigheter gäller då att det ska finnas minst 1 laddpunkt för var tionde parkeringsplats samt att det ska finnas framdragen laddinfrastruktur för minst 50 procent av platserna.

Med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet kan du som vill etablera publika laddstationer ansöka om bidrag för upp till 70 procent av investeringskostnaden. Årets första ansökningsperiod öppnar 25 mars och pågår fram till 5 april.

Kommande datum för att söka bidrag för Klimatklivet:

  • 3–11 juni
  • 1–8 november

Förbered ditt underlag redan nu och ta hjälp av en helhetsleverantör som kan hjälpa dig hela vägen. 

Vattenfall InCharge key account manager Patrik Drysén svarar på 4 frågor om de nya direktiven.

Vilken är den bästa strategin för de som vill rusta för framtiden med tanke på de nya kraven? 

– För kommersiella aktörer är det avgörande att inte bara uppfylla de nya kraven för antalet platser utan också att satsa på AC-laddning från ett kostnadseffektivt perspektiv. Att investera i snabbladdningsinfrastruktur kan även vara en lönsam åtgärd för att locka fler kunder och generera intäkter. 

 

Varför rekommenderas det att förbereda sitt underlag och ta hjälp av en helhetsleverantör redan nu? 

– För att möta de nya kraven krävs noggrann planering och tidiga åtgärder. Att involvera en helhetsleverantör kan säkerställa att alla delar av processen hanteras effektivt och att eventuella problem kan lösas snabbt. Till exempel kräver en laddare på 22 kW en strömförsörjning på 32 ampere.

 

Vilka utmaningar kan kommersiella aktörer stå inför när de ska anpassa sig till de nya kraven?

– En av de största utmaningarna är att få installationerna klara innan marken fryser. 

 

Vilka potentiella ekonomiska och miljömässiga fördelar ser du med att investera i laddinfrastruktur på kommersiella parkeringsplatser? 

– Investeringar i laddinfrastruktur bidrar till den övergripande övergången till ett fossilfritt samhälle och ger företaget en tydlig miljövänlig profil. Det kan locka fler kunder och förbättra företagets rykte. 

Ladda företag