11.10.2023 | 3 min

 

För dig som är fastighetsägare

Därför ska du satsa på elbilsladdning i din fastighet


Tillgången till laddinfrastruktur i Sverige blir bättre – men upplevs ändå inte som tillräcklig. Det visar en återkommande undersökning från Energimyndigheten. Just fastighetsägare pekas ut som en aktör med stor potential att öka antalet laddplatser. Inte minst på grund av kommande lagkrav.

Många fastighetsägare har redan anammat de nya kraven i bygglagstiftningen och förberett för elbilsladdning i sina fastigheter. Ett företag som var tidigt ute i omställningen är fastighetsbolaget Diös.

– Vi är ett fastighetsbolag i norra Sverige, där elen kommer från förnybara källor och förutsättningarna för att köra elbil är goda – även om avstånden är långa och vintrarna kalla! För att vara en del av lösningen på klimatutmaningen bytte vi tidigt ut våra egna servicebilar till elbilar. Dessutom har vi installerat elbilsladdning till våra kunder för att möjliggöra för fler att minska sin klimatpåverkan, säger Nora Lundblad, miljösamordnare Diös.

Fyra anledningar att investera i elbilsladdning nu

  • Öka värdet på fastigheten. Det finns inga undersökningar som slår fast att laddpunkter höjer värdet på en fastighet men mycket talar för att det är så. Att installera laddstationer ses som en framtidssäkring, precis som andra nödvändiga upprustningar i en fastighet. Din fastighet blir dessutom mer attraktiv för hyresgäster och investerare.
  • Var proaktiv inför lagkrav och regleringar. Redan nu finns krav på laddinfrastruktur infört i bygglagstiftningen. Det gäller ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av även ombyggnation. 
  • Mervärde för anställda, besökare och dig. För anställda, kunder eller besökare är det både bekvämt men också en nödvändighet att kunna ladda bilen. Som laddstationsägare kan du dessutom ta betalt av de som använder dina laddstationer och på så sätt räkna hem en del av den initiala kostnaden.  
  • Framtida marknadsförutsättningar. Elbilar är ingen övergående trend. Tvärtom! Flera stora bilmärken har proklamerat att de ska sluta tillverka fossildrivna bilar och allt fler länder i Europa inför tuffare miljözoner inne i storstäderna. Så i takt med att elbilarna blir fler är det också helt naturligt att laddplatserna blir fler – och att de byggs utifrån elbilisternas behov av att kunna ladda på fler platser än bara i hemmet.

Ladda företag