21.02.2020 | 5 min

Elbilsbatteri och motor


Principen med elbilar är enkel: att föra ström från ett batteri till en elmotor som driver hjulen och sätter bilen i rörelse. Utvecklingen av elbilsbatterier går fort och det finns en hel del saker som du kan tänka på för att så länge som möjligt hålla en stabil räckvidd på ditt elbilsbatteri.

Utvecklingen går i rasande fart

Det jobbas på hårt på flera håll för att skapa ett elbilsbatteri med ännu större kapacitet. Om vi ska tro prognosen hos flera stora leverantörer, kommer vi redan nästa år kunna köpa elbil med batterier som ger dubbel räckvidd och avsevärt kortare laddtid. Men redan nu kostar elbilsbatterierna avsevärt mycket mindre och tar oss längre och längre. Vägen framåt hänger samman med råvarupriser och batteriforskningens strävan att hitta alternativa material till elbilsbatterier.

Elbilsmotorer

En elbil består kort sagt av batteriet, en del kraftelektronik och en eller flera elmotorer som driver hjulen. Alltså långt färre komponenter och beståndsdelar jämfört med bilar med förbränningsmotor. Effekten hos en bensinmotor är aldrig mer än 30 procent. Det betyder att 70 procent av energin du tillför försvinner i form av värme. På en elbil är däremot effekten mellan 60 och 85 %.

Elbilsbatterier slits över tid

Varje gång batteriet laddas slits det lätt. Det är väldigt små förändringar varje gång, men efter flera år blir det likväl märkbart. Undersökningar visar att efter 16 000 mil har elbilsbatteriet tappat 10- 15 % av sin kapacitet. Nyare bilar, och inte minst de bilar som kommer ut de närmaste åren, förväntas hålla mycket längre och kommer ha samma räckvidd hela sin livslängd.

Temperaturen påverkar också batteriet

Den ideala temperaturen för ett batteri är rumstemperatur. Blir batteriet för varmt slits det mer. Under varmare perioder på sommaren är det hög belastning som gör batterierna varma, eftersom de då ska leverera hög strömstyrka. Även vid snabbladdning blir de varma. Vid kalla temperaturer mister de även sin förmåga att gå från låg till hög strömstyrka och laddar därför långsammare. På moderna elbilar är batterierna därför väldigt bra isolerade, så att temperaturen för det mesta hålls jämn.

Förvärmer du elbilsbatteriet kan du öka räckvidden med en tredjedel under vintern. Om du kopplar bilen till en laddare kommer ström till uppvärmning från strömnätet i stället för direkt från batteriet, med längre räckvidd som resultat. Därför rekommenderas det alltid att koppla elbilen till laddaren när du parkerar bilen om vintern. Om du dessutom förvärmer kupén med ström från strömnätet innan du kör, i stället för från bilens batteri, får du ännu bättre räckvidd.

På vintern mår bensinbilar bra av att vara kopplade till motorvärmaruttag. Varmare motor ger mindre utsläpp och lägre förbrukning. På samma sätt är det också bra för elbilar att stå kopplade till ett ladduttag om vintern. Ett varmare batteri och en varmare kupé ger längre räckvidd.

Laddhastighet i ett elbilsbatteri

Hur snabbt ett batteri kan ladda bestäms alltså av batteritemperaturen och hur mycket batteriet är laddat. Kalla eller varma batterier kan inte laddas lika snabbt som rumstempererade batterier utan att bli skadade. Därför kan laddningen gå trögare än vanligt under vintern. Batteriet laddas dessutom snabbast när det är fullständigt urladdat, för då kan det motta maximal laddström. När batteriet börjar att bli fulladdat, ökar resistensen och laddströmmen reduceras för att undgå överhettning av batteriet. Att ladda ett batteri från noll till 80 procent går lika snabbt som att ladda de sista 20 procenten.

Ett litet trick från bilproducenterna

Ett helt fulladdat batteri är det som sliter mest på elbilsbatteriet. Det bör heller inte bli helt urladdat, ef-tersom det kan ge permanenta skador på batteriet. Producenterna har valt att lösa detta med att göra det omöjligt att bruka hela batteriets kapacitet. När det på skärmen indikeras att batteriet är 100 % laddat är nog 95 % närmare sanningen. Samtidigt är rådet att aldrig ladda bilen mer än 80-90 %, för att förlänga batteriets livslängd. Och när bilen visar att batterikapaciteten är på 0 % är det i realiteten ca 5 % ström i batteriet. Dessa säkerhetsmarginaler gör att batterierna håller i många år.

Övrigt Elbilen