28.09.2021 | 3 min

Historiskt stora klimatsatsningar och laddstöd


I budgetpropositionen för 2022 gör Regeringen historiskt stora satsningar på miljö och klimat. Genom att bygga ett grönare samhälle ska Sverige ta sig vidare efter pandemin. Satsningarna innefattar både effektivare tillståndsprocesser, klimatsatsningar och kompetenslyft. Här kan du läsa mer om vad de innebär för laddinfrastrukturen och elektrifieringen av personbilar och transporter.

Historiska satsningar görs på klimatomställningen för en grön återstart efter pandemin. Regeringen vill ta möjligheten att lämna gamla hjulspår och ta en ny riktning. Med satsningar på sammanlagt nära 12 miljarder kronor vill man trycka på gasen mot ett grönare och mer hållbart samhälle. Det ska vara enkelt för företag att ställa om och för privatpersoner att göra klimatsmarta val.

Hur påverkar då satsningarna dig som planerar att investera i elbil och elbilsladdning? Precis som nu kommer det finnas olika potter för dig som är privatperson, styrelsemedlem i brf eller företagare. Läs mer om förslagen nedan.

 

Laddstöd för dig som vill ladda hemma

Du som är privatperson kommer fortsättningsvis ha möjlighet att ta del av det Gröna skatteavdraget. Det ger dig 50 % upp till 50 000 kr i skattereduktion för installation och material för laddboxar.

Du som planerar att köpa en laddbar bil kan ta del av Klimatbonusen för bilar med låg klimatpåverkan. Regeringen vill gynna rena elbilar och fortsätter med en hög bonus för en elbilar på hela 70 000 kr. För laddhybrider skärps kraven till 50 CO2-g/km och högsta bonus blir 20 000 kr. Eftersom nyförsäljningen av laddbara bilar ökat kraftigt höjer regeringen anslaget till 3 510 miljoner kronor nästa år. Så passa på att bli elbilsförare och laddstationsägare!

 

Laddstöd för brf:er och företag

Du som sitter i styrelsen i bostadsrättsförening, är företagare eller fastighetsägare kan söka Klimatklivet. Ungefär hälften av Klimatklivet går vanligtvis till laddinfrastruktur för organisationer och företag. Anslaget föreslås öka med 800 miljoner kronor per år från och med 2022.

− Klimatklivet är klimatpolitik i praktiken. Med det stödet har över 65 000 laddpunkter kommit på plats, och hundratals företagsdrömmar om grön omställning har kunnat förverkligas. Nu förstärker vi stödet så att utsläppen kan minska snabbare och laddinfrastrukturen kan fortsätta byggas ut, sa miljö- och klimatminister Per Bolund under Regeringens pressträff.

 

Elektrifiering av tunga transporter

För dig som är företagare och vill elektrifiera din fordonsflotta finns Klimatpremien som omfattar eldrivna bussar, lastbilar och arbetsmaskiner. Satsningen ökar kraftigt till 1 600 miljoner kronor 2022.

Infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter är ett anslag som får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av elfordon för tillgänglighet längs större vägar samt infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning.

 

  2022 (MSEK)
(jämfört med 2021)
2023 (MSEK) 2024 (MSEK)
Klimatbonus 3 510 (4810) 2 970 2 970
Klimatpremie 1601 (270) 462 452
Klimatklivet 2 755 (1 915) 2 655 3 655
Infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter  600 (450) - -

 


Ladda hemma
Ladda BRF
Ladda industri
Ladda fastigheter
Ladda samfällighet
Laddstation Hotell
Samfinansiering