01.04.2021 | 3 min

 

För dig inom industrisektorn

Sök laddstöd till arbetsplatsladdning


Installation av laddstationer till företag inom industrin är en klok investering, och helt rätt i tiden. Kom ihåg att det finns bidrag från Naturvårdsverket att söka när ni väljer att installera laddboxar! Laddstödet gör att ett ökande antal företag väljer att investera i laddmöjligheter för anställda och besökare, och den laddbara framtiden ser ljus ut. Ett bra tips är att söka så tidigt som möjligt för att säkra att ni får ta del av årets bidragspott.

Söker ni direkt så reserveras pengar från potten, som ni sedan begär ut efter att installationen är klar. Vi rekommenderar digitala och kompletta ansökningar som definitivt går snabbast. Ni har möjlighet att få upptill 50 procent av kostnaderna för laddbox tillbaka, men max 15 000 kr per laddpunkt.

 

Så söker ni

Ansök om investeringsstöd på Naturvårdsverkets hemsida, där ni också kan se hur mycket som finns kvar av årets bidragsbelopp. Är ni tidig ute är chansen större för att det finns pengar kvar att söka.

 

Viktig att tänka på: *

Ansöker ni idag så har ni 12 månader på er att slutföra åtgärden. Efter att åtgärden är slutförd så har ni max tre månader på er att skicka in en begäran om utbetalning utanför de första tolv månaderna. Ansökan om bidrag måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

 * Information tagen från Naturvårdsverket

Tilldelningen av investeringsstöd beslutas i regeringens budgetprocess och det finns inga garantier för att stödet kommer finnas kvar i sin nuvarande form nästa år. Mer information om detta kommer efter höstens budgetförhandlingar.

 


Ladda företag