02.05.2023 | 4 min

Prognos 2035: Alla nya bilar i EU är elbilar 


För att nå klimatmålen och sänka utsläppen krävs förändring både på hemmaplan och i andra länder. Så hur går elbilsförsäljningen i våra grannländer? Här kan du läsa om EU:s elbilstatistik och prognosen för framtiden. 

Elbilsförsäljningen i EU 

Eurostat har tittat närmare på elbilsförsäljningen ibland våra medlemsländer. 2021 ökade antalet elbilar med 76 % jämfört med året innan, och i slutet av året fanns 1,9 miljoner helt batteridrivna elbilar EU. Det är dessvärre mindre än 1 % av den totala bilparken. Men vi kan redan nu se att kurvan går uppåt och ana att förändringen går fort då elbilsförsäljningen i Sverige fördubblades under 2022. Vi kan även titta utanför EU där det är Norge som, med stor marginal, tar täten. Under 2021 var 15 % av den totala bilparken helt batteridriven och under 2022 var 8 av 10 nya bilar rena elbilar.

 

Topp 10: Helt batteridrivna elbilar i EU 2021

Land

Antal

Andel

Tyskland

618 460 (1,27)
Frankrike 402 669 (1,04)
Nederländerna 245 091 (2,78)
Italien 118 034 (0,30)
Sverige 110 177 (2,21)
Österrike 76 539 (1,49)
Danmark 66 610 (2,39)
Spanien 65 684 (0,26)
Portugal 43 309 (0,77)
Belgien 40 851 (0,69)
EU totalt: 1 922 028  (0,76)

 

Utanför EU

Land Antal Andel

Norge

465 410

(15,50)
Storbritannien 374 598 (1,18)
Schweiz 70 240 (1,47)

 

 

 

Källa: Eurostat

Hur ser elbilsprognosen ut?  

Enligt uppgörelsen som nåddes mellan EU:s medlemsländer och EU-parlamentet i höstas ska alla nya bilar som säljs i EU vara utsläppsfria 2035. Därför är det extra intressant att blicka in i spåkulan – hur ligger vi till egentligen?  

Investmentbanken Goldman Sachs analytiker har tittat närmare på siffrorna och presenterat en prognos för elbilsförsäljningen i världen. De förväntar dig att bilindustrin kommer att genomgå en stor omvandling mellan 2020 och 2030 på grund av ökande fordonselektrifiering och autonom körning. 

Enligt prognosen kommer hälften av alla nya bilar som säljs globalt 2035 vara elbilar. Europa däremot kommer leda omställningen och 100% av alla nya bilar i EU kommer vara elbilar. 

   

2025

2030  2035

EU

25%   70%  100% 
Globalt 15% 35% 50%     

 

Sverige ligger i framkant 

I Allt om elbil menar Kristofer Rask att Sverige ligger i framkant inom elektrifieringen i Europa. Ser man på data, analyser och prognoser talar mycket för att vi kommer fortsätta leda omställningen och nå 100% elbilar redan 2030.

 


Ladda på vägen