15.12.2023 | 3 min

Ramavtal för elbilsladdning skapar värde i Saabs hållbarhetsarbete


Med nio sajter i Sverige och många anställda som reser mellan dem väcktes frågan om elbilsladdning hos Saab redan för flera år sedan. Då blev lösningen ett leasingavtal på laddstolpar. Men i takt med att behoven växte valde fastighetsavdelningen och Magnus Eriksson på Saab inköp att gå ut med upphandling. Kraven – bekymmersfri laddning, ramavtal och helägda boxar – möttes av Vattenfall InCharge.

Ellen Mårtensson, key account manager på Vattenfall InCharge, fick kontakt med Saab för fyra år sedan. Då var försvarsjätten redo att hitta en ny leverantör för elbilsladdning efter en tid med leasade laddboxar:

– Kostnaderna stack snabbt iväg med leasingboxarna och det var inte hållbart när behoven inom organisationen växte. Vi ville äga våra boxar för att få full kontroll på våra kostnader, samtidigt som vi inte ville hantera administrationen för varje enskild laddsession. Av de leverantörer vi kom i kontakt med hade Vattenfall InCharge det mest förmånliga anbudet, säger Magnus Eriksson, ansvarig för upphandlingen.

Ramavtal för enkelhetens skull

Saab har totalt nio sajter i Sverige och många anställda reser mellan dem. Genom att teckna ett ramavtal med Vattenfall InCharge kan varje enskild anläggning göra avrop för elbilsladdning utifrån de behov som finns. Magnus Eriksson lägger till:
– Från centralt håll kan vi också följa behoven via portalen My InCharge eftersom statistiken ger oss en bra lägesbild av hur våra laddare används.

Något som bidragit till att behoven successivt ökat under de senaste åren är Saabs intensiva hållbarhetsarbete. 2021 godkändes Saabs hållbarhetsmål av Science Based Target Initiative, en organisation som driver ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar. En elektrifierad fordonsflotta och elbilsladdning är en självklar del av Saabs mål. 

– Under 2023 har vi inte bara elektrifierat hela vår tjänstebilsflotta utan även installerat 130 nya laddpunkter. Den typen av konkreta åtgärder ger direkt effekt på vårt hållbarhetsarbete, berättar Magnus Eriksson.

Magnus Erikssons tre tips till dig som ska köpa in elbilsladdning

– Det har varit en lärorik och rolig resa att se våra behov växa fram ihop med vårt hållbarhetsarbete och jag är glad över att samarbetet med Vattenfall InCharge flutit på under den här tiden. Till företag som står inför att köpa in elbilsladdning skulle jag vilja tipsa om tre saker:

  • Tänk på helheten. Väg in allt från vilken effekt laddarna ska ha till hur snabbt hårdvaran kan levereras. Eftersom vi anlitade egna installatörer var just de här bitarna extra viktiga.    
  • Vem sköter administrationen? För oss var det av största vikt att det fanns bra tjänster kopplade till laddboxarna. Dels ska det vara enkelt för användarna, dels ville vi inte lägga tid på att fakturera alla laddsessioner.
  • Kringtjänster – som statistik – är värdefullt. Med hjälp av portalen My InCharge kan vi följa respektive anläggning och se hur mycket som laddas där. Det ger oss en bra bild av var behovet av laddning är som störst och hur vi ska tänka framåt.
Ladda företag