02.06.2023 | 4 min

 

För dig som är fastighetsägare

Laddstationer i fastigheter – behöver vi verkligen ha det?


De laddbara fordonen ökar kraftigt i Sverige och i juni fanns över 500 000 st på våra vägar. Kanske blir vi tagna på sängen av den snabba utvecklingen och det allt större behovet av elbilsladdning. Diskussionerna om laddstationernas vara eller icke vara flödar i forum på internet. Kan man inte lika bra ladda i ett vanligt uttag? Här kan du läsa mer om varför du som fastighetsägare ska investera i laddstationer.

Tjänstebilsmarknaden står för en stor del av nybilsförsäljningen och många företag ställer om till en fossilfri fordonsflotta. Efterfrågan att kunna ladda sin elbil ökar bland både anställda och besökare. Att ha möjligheten att kunna ladda snabbt och säkert där vi parkerar under en längre tid är avgörande för räckvidden och för att få ihop både arbetsdagar och fritid. Fastighetsägare som kan erbjuda elbilsladdning är därför attraktiva i valet av både butiks- och kontorslokaler.

Den ökande efterfrågan speglas även i lagen. 2020 infördes nya krav på laddning av elfordon i plan- och bygglagen (PBL) för både bostadshus och vid ombyggnationer av andra byggnader. De nya kraven är bara startskottet – snart kommer laddstationer vara standard och lika självklart som internet.

 

Räcker det inte med ett vanligt uttag?

Många undrar om det inte går lika bra att ladda elbilarna i vanliga eluttag. Det finns inget givet svar utan det beror på hur behoven och förutsättningarna i fastigheten ser ut. Men det är mycket viktigt att skilja på tillfällig laddning och laddning som sker regelbundet. Den som laddar elbilen med ett vanligt uttag behöver alltid ha uppsikt över laddningen. Risken för brand är stor om omständigheterna inte är de bästa.

Vad säger experterna? Läs på och ta del av vad Elsäkerhetsverket, Brandskyddsföreningen och Storstockholms brandförsvar rekommenderar:

Elsäkerhetsverket - Ladda elbilen (pdf)
Brandskyddsföreningens hemsida
Storstockholms brandförsvar (pdf)

 

Laddstationer med lastbalansering säkerställer dessutom att elbilsladdningen inte överbelastar fastighetens huvudsäkring så att proppen går. Lastbalanseringen fördelar elkapaciteten mellan förbrukningen i huset och bilarna som laddas. Det gör att du kan ladda bilarna på fastighetsparkeringen utan att huvudsäkringen blir överbelastad. Elbilsladdningen anpassas alltid efter utrymmet som finns ledigt.

En laddstation är inte bara säker utan också mycket effektivare. Du kan helt enkelt ladda snabbare med en laddstation än med ett vanligt uttag och säkerställer att hyresgästernas verksamheter hålls rullande hela dagen.

Exempel: Nissan Leaf med 40 kWh batteri behöver 18 timmar och 30 minuter för att full-ladda genom ett vanligt uttag. Tesla Model 3 Standard Range med 55 kWh batterikapacitet, behöver 23 timmar och 45 minuter.

 

Så arbetar InCharge med brandsäkerhet

Nedan kan ni läsa mer om hur vi på InCharge arbetar med brandsäkerhet. Har ni frågor är ni också välkomna att kontakta oss via mejl forsaljning.vattenfall@vattenfall.com.

  • • Alla våra installatörer är behöriga och auktoriserade av Elsäkerhetsverket för att installera laddstationer.

  • • Alla våra laddstationer har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mode 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.

  • • Alla hårdvaror har blivit utförligt testade och verifierade innan marknadslansering.

  • • Laddarna kopplas alltid mot en egen gruppsäkring.

  • Kabelinstallationen säkras alltid med en jordfelsbrytare (JFB) vid elcentralen, och alla våra laddstationer har JFB typ-A och likströmsdetektering (motsvarande JFB typ-B) enligt elinstallationsreglerna i Svensk Elstandard.

  • • Våra leverantörer utför en mängd sluttester i sin produktion för att säkerställa att alla laddstationer uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Installatörerna genomför utöver detta alltid ett protokollfört installations- och drifttest. Vi utför också rigorösa tester i egen regi i vårt testlaboratorium i Nederländerna.

  • • Vi erbjuder dynamisk lastbalansering mot fastighetens elanläggning och lastbalansering mellan flera laddstationer.

Smart laddning i fastigheter: Enkel administration och betalning

De som laddar med ett vanligt uttag betalar inte för den el de använder och med tiden innebär det stora kostnader. Med en laddstation har ni som fastighetsägare tillgång till funktioner och tjänster som underlättar administrationen av laddstationerna. Med en smart betallösning kan ni själva bestämma priset för laddningen och täcka investeringen.

Läs mer om betallösningen

 

Vi summerar: Halvladdade företagsbilar och proppar som går på grund av laddning i uttag kostar verksamheten mer än det smakar. Var framför allt påläst och medveten om de brandrisker som laddning i vanligt uttag medför. Laddstationer är en investering för framtiden som lönar sig i längden.

Läs mer om vad vi menar med en framtidssäkrad laddlösning

 


Ladda fastigheter