13.10.2023 | 3 min

 

För dig som är fastighetsägare

Laddstationer i fastigheter – behöver vi verkligen ha det?


Öka din attraktionskraft, var proaktiv inför kommande lagkrav och gå med i omställningen till fossilfrihet. Är du fastighetsägare som ännu inte investerat i laddstationer är det hög tid nu. Vi påminner om tre viktiga aspekter som framtidssäkrar din investering – och på sikt kan göra den lönsam.

 

När allt fler väljer elbil som sin nästa bil – privatpersoner så väl som företag – ökar efterfrågan på laddpunkter. Möjligheten att kunna ladda snabbt och säkert där vi parkerar under dagen är avgörande för räckvidden och för att få ihop vardagspusslet. Fastighetsägare som kan erbjuda elbilsladdning till kunder, anställda och besökare ökar därmed sin attraktionskraft och kan i förlängningen också tjäna pengar på sin investering. Men vad krävs för att din elbilsladdning ska bli så framtidssäkrad som möjligt? Vi tittar närmare på tre viktiga aspekter – brandsäkerhet, it-säkerhet och flexibla tjänster.  

Går det inte lika bra att ladda i vanligt uttag?

Elsäkerhetsverket avråder starkt från att ladda elbilar i vanliga uttag eller uttag för motorvärmare eftersom de inte är dimensionerande för elbilens effekt. Belastningen på elanläggningen blir för hög och risken för brand ökar. Det är också viktigt att känna till att skador eller bränder som uppkommer av att en elbil laddas i vanligt uttag i de allra flesta fall inte täcks av din vanliga försäkring.

  • En laddstation är inte bara säker utan också mer effektiv, vilket innebär snabbare laddning.
  • Vi erbjuder dynamisk lastbalansering mellan dina laddstationer och fastighetens elanläggning för att säkerställa att elbilsladdningen inte överbelastar huvudsäkringen.
  • Våra installatörer är behöriga och auktoriserade av Elsäkerhetsverket.
  • Våra laddboxar är godkända enligt rådande regelverk och dessutom testade i vårt eget labb i Nederländerna.
  • Kabelinstallationen säkras alltid med en jordfelsbrytare (JFB) vid elcentralen, och alla våra laddstationer har JFB typ-A och likströmsdetektering (motsvarande JFB typ-B) enligt elinstallationsreglerna i Svensk Elstandard.

Vad är viktigast att tänka på när det gäller it-säkerhet?

För att dina laddstationer ska fungera behöver de vara uppkopplade.

  • Vår rekommendation är att du inte ansluter dem till ditt trådlösa nätverk utan istället använder LAN-kablar och krypterade SIM-kort. Det är den säkraste lösningen eftersom den både minimerar risken för att laddstationerna blir hackade samtidigt som den maximerar driftsäkerheten.
  • Välj också en leverantör med det öppna dataprotokollet OCPP. Det innebär att laddboxarna eller lastbalanseringen inte är bundna till ett system eller en tjänsteleverantör, utan att du fritt kan byta när du vill.

Hur kan investeringen bli lönsam på sikt?

Väljer ni oss som leverantör av elbilsladdning får ni även tillgång till vårt tjänstepaket.

  • Grundpaketet som alltid ingår ger dig och dina användare support dygnet runt och tillgång till portalen My InCharge där du kan följa dina laddstationer.
  • Vill du få ut mer av dina laddstationer? Våra smarta tillvalstjänster ger dig möjlighet att få betalt för laddningen som görs på dina stationer – och vi administrerar fakturorna.  
  • Du kan också få synlighet i vårt publika laddnätverk genom vår app och vår laddkarta. På så sätt kan du öka beläggningsgraden på dina stationer och därmed göra dem än mer inkomstbringande.

 


Ladda företag