14.02.2024 | 2 min


För dig inom hotellbranschen

Hotell med elbilsladdning vinner kampen om gästerna


Dagens resenärer blir allt mer miljömedvetna, med större kunskap om hur de ska lämna så litet miljöavtryck som möjligt. Hotell som ligger steget före och ser till att gästerna får sina behov tillgodosedda kommer att vara vinnare.

Minskad plastanvändning, närodlad mat, vegetariska och veganska rätter på menyn, energisnåla lösningar, källsortering och miljövänliga material känns numera självklart, när hotell anpassar sig till allt mer miljömedvetna gäster och ett hållbart samhälle.

Elbilisterna blir fler - rusta hotellet för framtiden

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle accelererar och 2023 passerade antalet laddbara personbilar över en halv miljon. År 2030 kommer antalet elbilar vara 2,5 miljon, vilket kommer innebära en högre efterfrågan på laddstationer på alla platser där gästerna stannar en längre tid. För hotell kommer det bli särskilt viktigt att möta efterfrågan för att få fler hotellgäster. 

Ny EU-lagstiftning. Uppfyller hotellparkeringen kraven?

I takt med att efterfrågan av laddpunkter ökar så träder även en ny lag i kraft. Från och med januari 2025 kommer det nya EU-direktivet påverka alla kommersiella aktörer. För hotell som har fler än 20 parkeringsplatser måste det finnas minst 1 parkering med elbilsladdning. Kravet kommer dessutom att skärpas och redan 2027 har man föreslagit att det ska finnas 1 laddpunkt för var tionde parkeringsplats samt ska det också finnas framdragen laddinfrastruktur för minst 50 procent av platserna. 

Läs mer om EU-lagstiftningen här

Ansök om bidraget Ladda bilen från Naturvårdsverket

Om du går i tankarna att installera elbilsladdare så kan du ta hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet Med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet kan du som vill etablera publika laddstationer ansöka om bidrag för upp till 70 procent av investeringskostnaden. Håll koll på naturvårdsverkets sida för datum för ansökningsperioden.

 

Hur kommer man igång?

Vattenfall InCharge har lång erfarenhet av att skapa effektiva och skalbara helhetslösningar för elbilsladdning. Tillsammans kan vi göra ert hotell ännu mer attraktivt och på bästa sätt möta den ökade efterfrågan från era gäster.

 

Kommersiella aktörer