09.06.2021 | 3 min

 

För dig som vill samfinansiera publik elbilsladdning

InCharge Samfinans - så går det till


Vill ni vara med på att bygga ut den publika laddinfrastrukturen, utan att behöva stå för hela kostnaden? Nu kan ni som har en verksamhet som driver besökare sätta upp publik laddning vid fastigheten, och dela på kostnaderna med InCharge. Då blir ni anslutna till ett av norra Europas största laddnätverk, och blir ännu mer attraktiva för era kunder och gäster.

Allt fler behöver ladda på vägen

Genom att dela på kostnaderna med InCharge får olika typer av verksamheter i hela landet snabb och kostnadseffektiv tillgång till publik laddning. InCharge Samfinans riktar sig till verksamheter där det finns möjlighet för elbilsförare att göra något annat samtidig som de laddar bilen. 

 

Vi delar på kostnaderna

Som fastighetsägare finansierar ni anslutningen till elnätet samt markarbete fram till och med fundament för laddstationen. InCharge finansierar i sin tur hårdvara och montering på fundament, samt service och drift under avtalsperioden. Har ni i tillägg möjlighet att ha laddboxarna nära elcentralen kan ni begränsa kostnaderna ytterligare.

 

Ni slipper all administration

InCharge står för all administration kring kundservice, och fakturerar elbilsförarna så att ni kan fokusera på er verksamhet. Sen ersätter vi dig som fastighetsägare för den el som har förbrukats vid laddstationen, samt motsvarande upp till 25% av intäkterna som genereras (sett till dagens priser).

 

Vi sätter er på kartan!

Er verksamhet marknadsförs genom att laddstationen publiceras i InCharge-appen och andra partnerappar, och ni tar själva del av de ökade intäkter som genereras av att ni blir en mer attraktiv destination och synliggörs för nya målgrupper.

 

Vilka företag kan ansöka?

Kanske driver ni ett hotell, en restaurang eller golfbana där ni vill erbjuda era kunder att ladda medan de besöker er verksamhet. Genom samfinansiering vill vi stötta verksamheter med potential att driva besökare och bidra till det publika laddnätet. För att en samfinansiering ska vara möjlig finns det några kriterier som måste uppfyllas:

  • Det finns en lämplig verksamhet på platsen som elbilsförarna kan besöka under laddningen.
  • Ni äger fastigheten inkl. lämplig publik parkeringsyta för placeringen av laddarna och utrustningen.
  • Ni själva eller er huselektriker kan säkerställa att det finns angiven elkapacitet och att elcentralen är inom rimligt avstånd för etableringen av laddstationen.
  • För att vi ska kunna utvärdera er anmälan behöver ni själva utföra beredningen för att kunna fylla i intresseformuläret.

Låter det intressant?

Anmäl intresse för samfinansiering med InCharge, så så utvärderar vi ert behov och återkommer till er!

  • Anmäl intresse för att samfinansiera en laddplats genom att fylla i intresseanmälan. 
  • InCharge utvärderar ert behov och om det passar för en samfinansiering. 
  • Om en samfinansiering är aktuell bedömer vi utifrån platsen och elkapacitet vilka laddare som passar. 
  • Fastighetsägare bekostar nätanslutning och markarbete fram till fundament för laddstationen.
  • InCharge finansierar hårdvara och montering av dessa på fundament, samt service och driftkostnader under avtalsperioden. 
  • InCharge ersätter dig som fastighetsägare för den el som har förbrukats vid laddstationen, samt motsvarande upp till 25% av intäkterna som genereras. 

Samfinansiering