09.06.2021 | 3 min

 

För dig som vill samfinansiera publik elbilsladdning

Så möjliggör samfinansiering utökningen av det publika laddnätet


Behovet av laddstationer längs med vägen blir allt större och hela Sverigekartan behöver fyllas för att möta efterfrågan. Kanske har ni en verksamhet med potential att locka elbilsförare men saknar resurserna att investera i en laddstation? Med InCharge Samfinans har fler verksamheter nu möjlighet att investera i publika laddstationer, få ökat kundvärde och nå nya målgrupper.

Allt fler behöver ladda på vägen

Vattenfall InCharge vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Ett steg i omställningen är att underlätta för fler att välja elbil. I april 2021 fanns över 215 000 laddbara personbilar i Sverige och de senaste 12 månaderna har tillväxten varit hela 82 %*. Att fler och fler väljer laddbar bil är det med andra ord ingen tvekan om.

I och med den ökande elbilsförsäljningen är även behovet att kunna ladda i det publika laddnätet stort. Många elbilsförare behöver planera laddningen när de åker på längre resor eller semester. InCharges laddnätverk har över 4000 publika laddpunkter från norr till söder, men fler behövs för att möta efterfrågan även utanför större städer.

*Power Circle

 

Fler laddstationer på Sverigekartan

Många företag har redan investerat i elbilsladdare då de förstått fördelarna med att få en mer attraktiv destination och bli synlig för nya målgrupper. Besöksladdning är en eftertraktad service och lockar nya kunder till allt från hotell och restauranger till idrottsanläggningar. Men fortfarande finns platser på Sverigekartan där utbudet av publika elbilsladdare är litet eller saknas helt. Att fler ska kunna ladda på landsbygden, på mindre orter och längs med mindre vägar är viktigt för att göra livet med elbil så enkelt som möjligt.

 

Möjliggör investeringen med InCharge Samfinans

Driver ni exempelvis ett hotell, en vägkrog eller idrottsanläggning? I så fall kanske ni har en verksamhet med potential att dra besökare och där det behöver finnas elbilsladdare? Med konceptet InCharge Samfinans vill vi möjliggöra för fler verksamheter att sätta upp publik laddning till sina kunder. Genom samfinansiering, där InCharge står för en del av kostnaden, kan vi stötta ert företag att vara med i omställningen och utöka laddnätet i Sverige. Med en publik laddstation får ni ökat kundvärde, bli synliga för nya målgrupper och bidrar till ett hållbart samhälle.

Gör en intresseanmälan för att undersöka möjligheten till samfinansiering med InCharge.

 


Samarbeten