14.02.2022 | 3 min

 

För dig som är fastighetsägare

Att tänka på innan ni installerar laddstationer i era fastigheter 


Även om det är när laddstationerna väl är installerade som ni verkligen kan känna er som stationsägare, är det bra att ha tänkt igenom en del saker innan ni sätter igång processen. Dels för att få en genomtänkt lösning som uppfyller era behov, men också för att ni ska få en laddlösning ni kan leva med i lång tid framöver och en samarbetspartner som finns där för er under hela resan.

När ni letar efter den bästa laddlösningen för er fastighet är det mycket att tänka på. Behov ska analyseras, kostnader ska jämföras, förutsättningar ska identifieras och till slut ska rätt leverantör väljas. 

 

Behov

Se över behoven utifrån både laddeffekt och antal laddstationer. Hur det ser ut nu och de närmaste åren – tänk skalbart och framtidssäkrat. För de anställda är det en fördel att ni väljer en lösning som gör det enkelt att ladda och betala för att slippa förmånsbeskattning. 

 

Kostnader

Tänk på att det kostar att dra fram elen till laddplatserna, förlägg dem därför centrerat. Då undviker ni onödigt mark- och anläggningsarbete och sänker kostnaderna. Fundera också på om ni själva skulle vilja välja vilket pris ni vill debitera bilisterna, och välj i så fall en operatör som tillåter er att göra det.

 

Förutsättningar

Det kan vara klokt att fokusera på antalet laddplatser och inte antal laddstationer. Laddstationerna har ett eller två uttag, och en laddstation med två uttag har alltså möjlighet att ladda två bilar samtidigt.

 


Ladda Fastigheter