03.10.2022 | 3 min


För dig som laddar på vägen

Uppdatering av priserna i InCharge laddnätverk


Under hösten kommer prismodellen på många av våra snabbladdningsstationer ändras till en kombination av pris per kWh och pris per minut. Den nya minuttaxan har tillkommit för att vi upplever att parkeringen upptas i onödan och därmed blockerar möjligheten för nästa person som behöver ladda sin elbil. Laddningen mellan 80-100% tar väsentligt längre tid och det räcker nästan alltid att snabbladda upp till 80%.

Behöver du ladda längre tid så rekommenderas destinationsladdaren 22 kW som du oftast hittar intill snabbladdaren. Här är det dessutom oftast billigare att ladda om du stannar lite längre på platsen. Viktigt att veta är att det alltid är laddstationsägaren som sätter sina egna priser, vilket gör att du kan uppleva variationer i prisbilden.

 

Var ser du priset för laddningen?

Priset för laddningen ser du i InCharge app. Klicka på din valda laddstation på kartan och på uttaget som du vill ladda med. Kom ihåg att ha som vana att kontrollera laddpriset innan du börjar ladda.

Även priset för snabbladdning hittar du i InCharges app. I appen kan du också filtrera på snabbladdare för att se vilka som finns i din närhet eller längs med din resväg.

Läs mer och ladda ner appen

 

Branschöverenskommelse förenklar laddningen

Priset på snabbladdning anpassas löpande för att leva upp till den branschöverenskommelsen som slöts tidigare under året mellan Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden. Överenskommelsen är framtagen för att det ska bli enklare för dig som kund att ladda i det publika laddnätet, så kallad ad hoc-laddning.

• Du som elbilskund ska kunna ad hoc-ladda utan att det föregåtts av avtalstecknande. Du ska kunna betala med betal- eller kreditkort, fysiskt eller digitalt i exempelvis InCharges app.

• Det ska vara tydligt för dig som kund vilket enhetspris som gäller för laddningen innan laddningen påbörjas. InCharge listar alla priser i appen.

• Priset för ad hoc-laddning anges i huvudregel per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning. Det är den prismodell du ser på våra snabbladdare.

Läs mer om branschöverenskommelsen för publik laddning

 


Ladda längs vägen