Här kan ni som kund med inaktiva tjänster aktivera era laddstationer. Ni kan aktivera så många ni vill i taget. Observera att aktivering endast kan ske per laddstation och inte per ladduttag. Ni får ett mejl när de är aktiverade, och de aktiverade laddstationerna kommer att finnas med på nästa faktura. Kom ihåg att ta bort märkningen på stationerna när de är aktiverade.


 

Kunduppgifter

Stationer som ska aktiveras

Ange ID nummer på de stationer som ska aktiveras. Dessa står ovanför ladduttaget på alla stationer. Skriv varje på ny rad.
• På CTEK laddstationer har ID numret formatet CSR-000XXXX där de sista tecknen är siffror.
• På GARO laddstationer har ID numret formatet SE*VAT*E*XXXX där de sista tecknen är siffror.