På vår webbportal My InCharge har du full kontroll över din laddning med tillgång till* statistik, behörighetslista och schemaläggning. Dessutom får du en översikt över dina aktiva laddkort/brickor.

I den här guiden får du tips om hur du kommer igång med My InCharge.

* Observera att du bara kan logga in och aktivera My InCharge-portalen via en länk som du får via e-post. Du kommer att få länken när du beställer laddkort eller laddbricka från InCharge.

 

 

 

1. Logga in

Logga in på My InCharge. Du kommer att få din personliga inloggningslänk via e-post när din laddbox är aktiverad.

2. Översikt

När du har loggat in får du en översikt där du kan se statistik över dina laddstationer, laddkort och stationsanvändning under de senaste trettio dagarna. För detaljerad information, klick vidare från Mina laddstationer eller Mina laddkort/brickor i huvudmenyn.
Menyraden är variabel. Om du inte har åtminstone en laddningsbox är Stationer inte synliga.

3. Skräddarsydd vy

Du kan anpassa din portal när som helst. Alla tillgängliga widgets uppdateras regelbundet så att nya funktioner syns automatiskt. Genom att klicka på Hantera widgets kan du lägga till eller ta bort widgets eller få en översikt.

4. Mina laddstationer

Under Mina laddstationer hittar du din laddstation listad och du kan söka efter och filtrera laddstationer om du har fler. Du har också möjlighet att namnge stationerna. Genom att klicka på en specifik station får du detaljerad information.

5. Mina laddkort/brickor

Du hittar dina laddkort/brickor under Mina laddkort/brickor. Om du har mer än ett kort kan du söka och filtrera dem här. Klicka på respektive laddkort för detaljerad information.

6. Rapporter

Under Rapporter får du en sammanfattning av dina stationer som bland annat visar den genomsnittliga laddningstiden och kWh per dag. Funktionen Ladda ner rapport hämtar statistik i Excel-format baserat på dina val.

7. Statistik laddkort/brickor

Här ser du alla laddkort/laddbrickor och hur många kWh som laddas på din station, per kort/bricka eller totalt. Du kan också skapa en sammanfattning i Excel-format genom att välja Rapporter.

8. Administrering av behörighet

Under fliken Behörighetslista kan du enkelt kontrollera vem som har tillgång till laddstationen. För att lägga till InCharge laddkort/laddbricka anger du det nummer som finns på varje kort eller bricka och trycker sedan på Lägg till. Du kan enkelt se vilka laddkort eller laddbricka som har lagts till och ta bort dem vid behov. För att göra detta, tryck på Ta bort i listan över laddkort.

9. Schemalagd laddning

Navigera till en station i portalen och klicka på Inställningar. Om du har skapat ett schema tidigare visas detta schema. I den här vyn kan du skapa eller redigera schemat genom att definiera en eller flera regler. Där anger du vilka timmar på dygnet och vilka dagar som laddaren tillåts ladda. Genom att klicka på Skapa schema aktiverar du den schemalagda laddningen. Vill du ändra eller inaktivera schemat klickar du dig in på schemat igen. Ett inaktivt schema kan återaktiveras när som helst.

Har du frågor om My InCharge?

Har du frågor om My InCharge
får du gärna skicka e-post till kundservice@goincharge.com
eller ringa vår kundservice på 020-52 62 00.

Läs gärna mer om My InCharge i vår FAQ