02.03.2021 | 5 min

 

Till dig som är fastighetsägare

Kom igång med elbilsladdning i era fastigheter


Elbilsförsäljningen ökar och med den även behovet av laddmöjligheter på arbetsplatser och besöksparkeringar. 2030 väntas hela 2,5 miljoner eldrivna fordon köra på våra vägar. Kanske har ni som fastighetsägare redan fått frågan om var era hyresgäster kan ladda sin elbil? Här kan ni läsa mer om hur ni kommer igång!

 

Som fastighetsbolag har ni en stor inverkan på både näringslivet, stadslivet och samhället i stort. Ni skapar miljöer där både verksamheter och människor kan mötas. Att ligga i framkant och uppfylla framtida behov är därför A och O för att behålla nöjda hyresgäster. Nu kan ni vara med och skapa en fossilfri framtid med elbilsladdning!

 

Varför elbilsladdning?

I maj fanns det nästan 350 000 laddbara personbilar i Sverige och tillväxten har ökat med 55 % de senaste 12 månaderna. Nybilsförsäljningen av laddbara bilar ökar stadigt och tjänstebilsmarknaden står för en stor del. Sjunkande batterikostnader och stark politiskt förankring med bonus malus och investeringsstöd driver på utvecklingen ytterligare. Behovet av elbilsladdning både för anställda och besökare blir därför allt större.

Dagens elbilar har lång räckvidd och vi kan utan problem resa både till jobbet och på en lång semester. För att få ihop vardagen med elbil behövs laddinfrastruktur längs med vägarna, där man parkerar för att handla eller gå på gymmet. Men även på arbetsplatsen där vi parkerar en längre stund. Fastighetsägare som kan erbjuda elbilsladdning är därför attraktiva i valet av både butiks- och kontorslokaler.

 

Nya krav möter ökad efterfrågan

Kanske har ni hört om de nya kraven om laddinfrastruktur och laddpunkter i bygglagen och funderat på hur de påverkar era fastighetsparkeringar? De gäller om ansökan om bygglov eller anmälan lämnas in efter 10 mars 2021.

I nuläget gäller kraven för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation av uppvärmda lokalbyggnader med fler än 10 parkeringsplatser. Även retroaktiva krav gäller för vissa lokalbyggnader med fler än 20 parkeringsplatser. Men utredning om att höja kraven ytterligare ligger på regeringens bord.

Vänta inte, planera för laddplatser redan idag. Det finns många fördelar med att ligga steget före. Snart kommer dagen då era hyresgäster efterfrågar laddmöjligheter och förväntar sig den servicen.

Läs också:

Nya krav på laddinfrastruktur för byggnader

Status på Boverkets utredning om höjda krav

En laddlösning som motsvarar era förväntningar – nu och i framtiden

Elbilsladdare med betallösning minskar administrationen för fastighetsägare

Vilken laddlösning passar era fastigheter?

Vid val av både laddbox och mjukvara tjänar ni mycket på att välja en leverantör som kan ta hand om allt från ax till limpa och som kan guida er genom hela processen. Ni slipper då sköta administration och betalning och kan fokusera på er kärnverksamhet. Ännu enklare blir det med en operatör som också kan ta hand om kundservice, support och fakturafrågor.

 

50 % i bidrag till laddstationer

Naturvårdsverket erbjuder ”Klimatklivet” för publika laddstationer och ”Ladda bilen” för icke-publika laddstationer. Bidragen täcker 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna men högst 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

 


Ladda företag